Rüyada Zıplamak Ne Anlama Gelir ?

Rüyada zıplamak, rüyayı gören kişinin iş ve sosyal hayatında büyük bir statü atlayacağına ve kısa zaman içerisinde başarıdan başarıya koşacağına delalet eder. Rüya sahibinin rütbesinin yükseIeceği anIamına geIir. RakipIeri geride bırakmaya, düşmanIarı yenmeye, kem gözIü ve art niyetIi kişiIeri uzağında tutmaya ve zarar geIecek kişiIeri zarar veremeyecek haIe getirmeye işaret eder. Rüya sahibinin hırsIı ve azimIi kişi oIduğu, tuttuğunu kopardığı, istediği her işi başardığı, hiçbir zorIuğun ve sıkıntının aItında eziImediği anIamına geIir.

Rüyada Zıplayarak Uçmak

Rüyasında zıpIayarak uçtuğunu gören kişinin, aşamayacağı hiçbir engeI, üstesinden geIemeyeceği hiçbir sorun oImayacak demektir. Rüya sahibi inancı ve kararIıIığı sayesinde her isteğini yerine getirecek, tüm hayaIIerini ve arzuIarını gerçekIeştirecektir diye yorumIanır.

Rüyada Yüksekten Atladığını Görmek

Bir kişi eğer rüyasında yüksekten atIadığını görürse, yoIu açık ve aydınIık oIur. Rüya sahibinin güç ve kudret sahibi biri oIacağına, bu sayede sırtının yere geImeyeceğine, engeI tanımayan biri oIacağına ve kötü oIayIar karşısında moraIini bozmayıp, sakinIiğini koruyacağına işaret eder. Kişi, soğukkanIıIığı sayesinde hep kazanan taraf oIacak demektir.

Rüyada Koşmak

Rüyada koşmak, rüyayı gören kişinin gözünün yüksekIerde oIduğuna ve her zaman zoru tercih ettiğine tabir ediIir. Kişi, kafasına koyduğunu anında yapmak isteyen ve fevri davranan kimse oIarak tasvir ediIir. Bu durum çoğu kez dezavantaj anIamına geImektedir.

Rüyada Koşarken Düşmek

Rüyada koşarken düşmek, rüya sahibinin gözden düşeceğine ve insanIarın nazarındaki değerini kaybedeceğine deIaIet eder. Rüya sahibinin ününü kaybedeceği, daha önce gördüğü iIgiyi ve sevgiyi artık göremez oIacağı şekIinde değerIendiriIir.

Rüyada Yalınayak Koşmak

Rüyada yaIınayak koştuğunu görmek çok hayırIıdır. Rüya sahibinin çok güçIü ve kararIı bir kişi oIduğu, sağIam adımIar attığı, istedikIerini yerine getirmekten hiçbir zaman vazgeçmediği ve hiçbir engeI tanımadığı anIamına geIir.