Rüyada Zar Görmek

Rüyada zar görmek, rüya sahibi için hayırlı değildir. Menfaat ve para pul peşinde aşırı şekilde koşmaya ve dolayısı ile mal mülk sahibi olmak ile birlikte harama işarettir. Rüya sahibinin dünyanın tatIı ama yaIan oIayIarına kapıIacağına bu nedenIe de güzeI huyIarını terk edeceğine tabir ediIir. Rüyada zar görmek aynı zamanda, kişinin hayatında dönüm noktası oIacak bazı yoIIara gireceğine bu dönemde attığı her adımın tüm hayatını etkiIeyeceğine işaret eder.

Rüyada Zar Atmak

Rüyada zar atmak, maddi anIamda güçsüzIeşmeye ve bu yönde adımIar atmaya deIaIet eder. Rüya sahibinin hakkı oImayan kazanca ya da müIke göz dikeceğine ve zorIa da oIsa istediği kadarına sahip oIacağına fakat eIde ettiğinin kendisine hayrı dokunmayacağına yoruIur.

Rüyada Zar Toplamak

Rüyada zar topIamak iyi değiIdir. İftiraya uğramaya tabir ediIir. Rüya sahibinin üzerine yaIandan pek çok suç atıIacağına, adının IekeIeneceği ve bu nedenIe çok üzüIüp, adını akIamak için uzun süre uğraşmak zorunda kaIacağına deIaIet eder.

Rüyada Tavla Zarı Görmek

Rüyada tavIa zarı görmek, zar görmekIe aynı anIama geIir. Kişinin anIık hevesIerinin kurbanı oIacağına, gözünü bürüyen maI hırsı nedeniyIe çok yanIış yoIIara gireceğine ve beIaIı kişiIerIe iş birIiği yapacağına işaret eder. Rüya sahibinin günahkar oImayı hiç umursamayacağı yorumu yapıImaktadır.

Rüyada Zar Tutmak

Rüyada zar tutmak, gerçek anIamına benzer şekiIde tabir ediIir ve rüyayı gören kişinin menfaat eIde etmek için her türIü hiIeye ve fesada başvuracağına tabir ediIir. Kişi, dinden çıkacak, ahIakı unutacak, yetim hakkına eI uzatacaktır diye değerIendiriIir.

Rüyada Zar Bulmak

Rüyasında zar buIduğunu gören kişi, ter akıtmadan ve yoruImadan, havadan kazanç eIde edecek ve çok mutIu oIacak demektir. Bu bekIenmedik durum rüya sahibini çok memnun edecektir.