Rüyada Yüksekten Atlamak

Rüyada Yüksekten Atlamak genellikle güven ya da inanç eksikliği, inancın fazlalığı, yanlış kararlar alma ve yaşamda bir karar verememe anlamına gelir. Atlamak ile ilgili görülen rüyalar oldukça nadir görülen rüyalardır. Bu genellikle uçarak ya da fırlatılma şeklinde düşünülebilir. Ancak bazı durumlarda atlamak, bağımsız bir rüya sembolü olarak önem kazanabilir.

Rüyada atlamak eylemi, bir kişinin kendini nasıl atladığını görmesiyle ilgili farklı yorumlara sahip olabilir. Yukarı doğru sıçramak, hayatta daha iyi fırsatlardan yararlanma anlamına gelir. Aşağıya doğru atlamak, kişinin içsel benliğine bakmaya ya da bilinçaltında üzerinde durmaya işaret eder, bu durumda kişi kaçınmaya çalıştığı kişiliğinin bu yönleriyle yüzleşir.

Rüyada Atlamak, İslamiyete göre, kişinin yolunu engelleyen bir engelin üzerinden atlamak, ilerideki şanslı zamanların bir göstergesidir. Hayatta her yöne doğru ilerlemenin mümkün olduğu anlamına gelir, ancak bir takım engellerin aşılması gerekeceğinden bu çok kolay olmayabilir.

İmam Nablusi(r.a)’ya göre, kişi kendini bir nesnenin üzerinden atlarken görür ise, üstlendiği her türlü çaba başarıya ulaşır. Atlama sonucunda düşme durumu gerçekleşiyorsa, bu anlaşılmaz konuların kişinin hayatını zorlaştıracağı anlamına gelir. Bir yükseklikten atlamak, hayattaki umursamaz ve dikkatsiz bir tutumu ifade eder. Aynı zamanda hayal kırıklıklarının da habercisi olmaktadır.

Bir rüyada tekrar tekrar atlama, kişinin belirli bir konu hakkındaki duruşunu yeniden gözden geçirme sinyali olarak yorumlanabilir. Aynı zamanda, ileriye veya geriye hareket edememe ve aynı yerde sıkışıp hissetme konusundaki kafa karışıklığını da gösterebilir.

Kendinize büyük bir yükseklikten atlayıp zemine ulaşmadığınızı görmek, birçok güvensizliğin ve belirsizliğin sizi rahatsız edebileceği anlamına geldiği için iyi bir alamet değildir.

Rüyada bir uçurumdan atlamak iman ve inanç eksikliğini gösterir. Muhtemelen kişi tüm hayatı boyunca mücadele etmiş ve şu anda içgüdülerine güvenmesi ve İlahi bir güce inanması artık zordur. Bu nedenle, gerçek yaşamında herhangi bir şeye ve kimseye güvenme konusunda sıkıntılar yaşamaktadır.

Rüyada atlamak ve ardından inişe geçmek, yaşamda doğru kararları alma yeteneğini gösterir. Rüyada atlamak ve ölmek, gerçek hayatta alınan yanlış kararları ve bu konudaki vicdani sorgulamaları temsil eder.

Rüyada bir duvardan atlamak, kişinin engellerin ve güçlüklerin üstesinden geleceğine bir işarettir. Güçlüklerle başa çıkma sonucunda geçmişte ve bilinçaltında yatan isteklerin gerçekleşebileceği vurgulanmaktadır.

Suya atlamak, anlık bir çaresizlik hissi, kontrol altında olmama, yapılan hatalardan pişmanlık ve olası hoş olmayan sonuçlar doğacağı anlamı içerebilir. Rüyada denize atlamak, Bu rüyadan sonra kişinin iyi bir fizik muayene yaptırması gerekebilir.

Kişi kendini rüyasında bir binadan atlarken görüyorsa, bu durum modifiye edilmiş yaşam veya çalışma ortamı için rahatsızlık duyduğu anlamına gelecektir. Eğer bu türden bir rüya görülüyorsa, kişinin sağlığı ile ilgili yanlış bir şey olabileceği anlamına gelir.