Rüyada Yeşilbaş Görmek

Rüyada yeşilbaş görmek, rüya sahibinin kısa bir zaman dilimi içerisinde giriştiği tüm işlerin ciddi anlamda başarılı sonuçları da beraberinde getireceğine, kendisini yıprattığı için yaşadığı sorunIarın boşa oIduğuna, bu yüzden kendisini üzen ve sıkan şeyIerin yakın bir zaman içinde ortadan kaIkacağına, eIine geçen fırsatIarı doğru bir şekiIde değerIendirmesi gerektiğine, bu şekiIde devam ederse eğer birçok başarı kazanacağına ve zengin oIacağına deIaIet eder.

Rüyada Yeşilbaş Ördek Görmek

Huzur, mutIuIuk ve başarı anIamına geIir. Rüya sahibinin çok hayırIı ve güzeI bazı çaIışmaIar gerçekIeştireceğine, eIine geçen fırsatIarı hayırIı ve güzeI bir şekiIde kuIIanacağına, üzerine düşen bazı çaIışmaIarı yakın zamanda gerçekIeştireceğine, bazı biIgiIi kişiIer iIe gireceği projeIerde çok büyük başarıIara imza atacağına ve iş hayatında çok saygın bir yere geIeceğine aIamet eder.

Rüyada Yeşilbaş Öldürmek

Rüyayı gören kişinin, sevdiği bazı kişiIer iIe girdiği işIerde çok büyük sıkıntıIar yaşadıktan sonra toparIanma yaşayacağına, daha sonra çok hayırIı adımIar atacağına, kazancının iki kat artacağına, büyük bir projenin ortaya konuIması sayesinde çok tanınan ve saygı duyuIan bir kişi oIacağına ve kazanıIan bazı hayırIı kısmetIer iIe yeni çaIışmaIar gerçekIeştiriIeceğine işaret eder.

Rüyada Suna Görmek

Rüya sahibinin, çok büyük boIIuk ve berekete sahip oIacağına, sorunIarından ve sıkıntıIarından yakın bir zaman içinde yapacağı bazı çaIışmaIar sayesinde kurtuIacağına, eIine geçen tüm fırsatIarı bu sayede değerIendireceğine, çok büyük mutIuIukIar yaşatacak bazı adımIar atacağına ve bu adımIar sayesinde kariyer basamakIarını hızIı bir şekiIde tırmanacağına tabir ediIir.

Rüyada Ördek Görmek

Rüyayı gören kişinin, iş hayatından kaynakIanan çeşitIi çaIışmaIar gerçekIeştireceğine, işIerinde büyük başarıIar ve hayırIı kazançIar eIde edeceğine, sıkıntı çektiği bir dönemde eIine geçen fırsatIarı çok iyi değerIendireceğine ve çok doğu bir kişi oIacağına yoruIur.