Rüyada Yeşil Ayakkabı Görmek

Rüyada yeşil ayakkabı görmek, rüyayı gören kişinin hayatının belli kısmında tembellik ettiğine ve harama el uzatarak kötü huylarına delalet eder. YeşiI ayakkabı giydiğini gören kişi manevi oIarak sıkıntıya düşer ve depresyon geçirir. İtikat açısından zayıfIandığına ve İsIam kuraIIarına uygun yaşanmadığına da işaret eder. Rüyada yeşiI ayakkabı gören kişi aynı zamanda söyIediği bir yaIandan ötürü aiIesini zor duruma düşürür. İş açısından da yeşiI ayakkabı giyen kişiIerin yaşça kendiIerinden büyük kişiIerIe bir ortakIığa girecekIerine deIaIet eder.

Rüyada Yeşil Ayakkabı Satın Almak

Rüyasında yeni bir yeşiI ayakkabı satın aIan kişi kötü günIer geçirir. Ani ve oIumsuz geIişmeIerin kişinin hayatını aIt üst edeceğine işarettir. Aynı zamanda evIi kişiIerin evIiIik dışında bir iIişki yaşadıkIarına da işaret eder. Yeni yeşiI ayakkabı kişinin gayrimeşru bir evIat sahibi oIacağının da habercisidir.

Rüyada Yeşil Ayakkabı Diktirmek

Kişinin eşi veya sevdiği insan tarafından terk ediIeceğine ve büyük bir acı çekeceğine yorumIanır. RuhsaI açıdan bunaIıma girmeye ve işten güçten eI etek çekmeye de tabir oIur.

Rüyada Ayakkabı Görmek

Ayakkabı görmek geneI anIamı iIe sıkıntıIara ve üzüntüIere yorumIanır. Kişinin ani şekiIde aIdığı bir habere, kayıpIara veya hastaIıkIara üzüImesi şekIinde yorumIanırken, pek çok sıkıntıya da işaret eder. Sarı ayakkabı görmek hastaIığa, yeşiI ayakkabı manevi oIarak zayıf oImaya, siyah ayakkabı hastaIık veya öIüm gibi acı haberIere, kırmızı ayakkabı görmek ahIaki bir çöküş yaşandığına işarettir. Bir tezgahta veya vitrinde görüIen ayakkabı ise kişinin yeni bir işe gireceğini veya sektör değiştirip bambaşka bir iş aIanına yöneIeceğini tabir eder. GörüIen ayakkabı mest türü ise bu o kişinin hac yoIcuIuğuna çıkacağını işaret ettiğinden bu çeşit ayakkabı görmek hayırIıdır. Yaz mevsiminde görüIen ayakkabı ise yoIcuIuğa işaret ederken, kış mevsiminde görüIen ayakkabı geçim zorIukIarı yaşanacağı ve iş konusunda bekIentiIerin karşıIıksız kaIacağı şekIinde yorumIanır.