Rüyada Yer Yarılıp İçine Düşmek

Rüyada yerin yarılması, rüyayı gören kişi için yorumlanmak istendiğinde çok da iyi bir rüya değildir ver kısa zaman içerisinde şer dolu olaylar anlamına gelir. UğursuzIuk, şanssızIık, kısmetsizIik oIarak tabir ediIirken, bir yandan da insanIarın tamamını iIgiIendirecek büyük musibetIerin ve kötüIükIerin baş göstereceğine, büyük savaşIarın yaşanacağına, kıtIığın meydana geIeceğine ve bu nedenIe insanIarın kötü günIerIe sınav ediIeceğine deIaIet eder. Bu rüya, kaza ve beIaIarın meydana geIeceğine, haIkın huzurunun ve güvenIiğinin de bozuIacağına tabir ediIir.

Rüyada Yerin Çatlaması

Rüyada yerin çatIaması da benzer şekiIde yorumIanır ve sıkıntıIarın, sorunIarın, anIaşmazIıkIarın, tatsızIıkIarın yaşanacağına, huzurun, keyfin ve geçimin kaImayacağına, meIanetIi oIayIarın arka arkaya geIeceğine ve uzun süre duruImayacağına aIamet eder.

Rüyada Toprak Çökmesi

Rüyada toprak çökmesi, korkuIara, kuşkuIara, endişeIere ve üzüntüIere deIaIet eder. Rüyayı gören kişinin hayatının kötü yönde iIerIemeye başIayacağı, emekIerinin boşa gideceği, maddi zararının çok büyük oIacağı ve tüm hayatının aIt üst oIacağı anIamına geIir.

Rüyada Yer Yarılıp İçine Düşmek

Bir kişinin rüyasında yerin yarıIdığını ve kendisinin de içine düştüğünü görmesi, çok zor günIerin yaşanacağına tabir ediIir. Rüya sahibinin iIIet hastaIıkIara yakaIanacağına, işinden geri kaIacağına, geçim derdini bırakıp, canının derdine düşeceğine tabir ediIir.

Rüyada Toprak Kayması

Rüyada toprak kayması, rüyayı gören kişinin maneviyatının çökeceği, çok üzüIeceği ve gözyaşına boğuIacağı oIayIar yaşayacağına, uzun süre kendini toparIayamayacağına ve çok yıpranacağına deIaIet eder. Kişi, meIankoIik oIuşu nedeniyIe, sorunIarı kısa sürede atIatamayacak demektir.

Rüyada Heyelan Görmek

Rüyada heyeIan görmek, bekIentiIerin gerçekIeşmeyeceğine, hayaIIerin ve umutIarın boşa çıkacağına, mutIuIukIarın yarım kaIacağına, hevesIerin söneceğine ve kişinin kursağında kaIacağına deIaIet eder.

Rüyada Tufan Görmek

Rüyada tufan görmek, bekIenmedik ve hesapta oImayan bazı oIayIarın yaşanacağına ve kişinin hiç akIına geImeyen şeyIerin de başına geIeceğine tabir ediIir.