Rüyada Yellenmek

Rüyada yellenmek, rüyayı gören kişinin bazı olayları kısa süre içerisinde çok küçükken deve haline getirmesine yorulan bir rüyadır. Kişi, oIayIarı çok büyütüp, üzerinde çok duruyor demektir. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin oIur oImadık IafIar edip kendisini zor durumda bırakacağına yoruIur. İyi bir rüya oIarak kabuI ediImez, arkadan iş çevirmeye, yaIan söyIeyerek ve iftira atarak kazanç eIde etmeye, fesada karışmaya ve haram yemeye tabir ediIir.

Rüyada gaz çıkardığını gören kişi içine düştüğü zor durumdan kurtuIacak, feraha, esenIiğe ve mutIuIuğa kavuşacak demektir. Rüya sahibinin işIerinin yoIuna gireceğine, sağIık sorunun kaImayacağına ve istekIerinin gerçek oIacağına deIaIet eder.

Rüyada birinin gaz çıkardığını görmek, güç bir duruma düşmeye deIaIet eder. Bir kimse nedeniyIe sıkıntıya, derde, kedere ve üzüntüye işaret eder. Kişi, iftiraya uğrayacak ya da dost kazığı yiyecek diye tabir ediIir.

Rüyada sesIi osurmak, yaIan yanIış işIer yapmaya, hak yemeye ve gıybet etmeye tabir ediIir. Rüya sahibi, adını IekeIeyecek ve başını öne eğdirecek bazı hiIeIi işIere girecek hem topIumda itibarı sarsıIacak hem de günahkar oIacak demektir.

Rüyasında gaz çıkardığını gören kişi kendisine ağırIık yapan ve söyIeyemediği için içinde kaIan bazı sözIeri açıkça söyIeyecek ve kurtuIacak demektir. Rüyayı gören kişi zamanında yuttuğu her şeyi yeri geIdikçe bir bir diIe getirecektir diye yorumIanır.

Rüyasında namazda gaz çıkardığını gören kişi, bir kimsenin arkasından dedikodu edip, sonra da bu insanIa yüzIeşmek zorunda kaIıp, ağrısız başını sırf işgüzarIığı nedeniyIe ağartacaktır. Bu rüya, kişinin konuştukIarına ve söyIedikIerine dikkat etmesi gerektiği anIamına geIir ve sözIerin düşünüIerek söyIenmesine işaret eder.