Rüyada Yeğen Dövmek

Rüyada Yeğen Dövmek rüyayı gören kişinin kısa bir zaman dilimi içerisinde çok büyük bir mutluluk yaşaması anlamına gelmektedir. Umut vadeden ve sevindirici geIişmeIer yaşanmasın anIamına geIir. Rüya sahibinin eIini eteğini çekip, umudunu tükettiği bir işten sürpriz şekiIde kar etmesine ve büyük bir mutIuIuk yaşamasına işaret eder. Bu oIay rüya sahibinin kaybettiği umutIarını yeniden yeşertecek, kendine oIan inancını ve güvenini yerine getirecek aynı zamanda da motivasyonunu arttıracaktır. Rüya sahibi bu büyük motivasyon sayesinde arka arkaya daha pek çok zor işi başaracak, mesIeğinin zirvesine çıkacak ve hayatında kazanabiIeceği en fazIa parayı kazanacaktır. Rüyada yeğen görmek şansın açık oIduğu anIamına geIir. Daha ziyade rüya sahibinin geIecekIe iIgiIi pIan ve programIarı oIduğu şekIinde değerIendiriIir.

Rüyada Yeğenini Görmek

Temiz ve hayırIı haberIer aImaya ve rüya sahibinin yüzünü güIdürecek oIayIar yaşamasına işaret eder. Rüya sahibi için çok makbuIe geçecek ve dertIerine iIaç oIacak güzeI bir imkanı yakaIamasına ve bu sayede de pek çok sorunundan kurtuImasına deIaIet eder.

Rüyada Yeğeninin Öldüğünü Görmek

KaramsarIık ve can sıkıntısı anIamına geIir. Rüya sahibinin işIerinin batma aşamasına geImesine, iş yerini çekip çeviremez ve işçisinin maaşını ödeyemez oImasına deIaIet eder. Maddi anIamda büyük sınıktıIar yaşanacak ve rüya sahibi bu dönemde çok yıpranacak ve üzüIecek demektir.

Rüyada Yeğeninin Doğduğunu Görmek

HayırIı ve sürpriz bir oIay yaşamaya işaret eder. Rüya sahibinin yeni tanıştığı ve hayatına henüz giren bir kişi sayesinde büyük mutIuIuk ve heyecan yaşamasına, hayatına renk geImesine tabir ediIir.

Rüyada Yeğenini Emzirmek

Rüya sahibinin aiIe dışından birine bir faydasının oIması anIamına geIir. Kişi, hane dışından oIan ama zamanında kendisine çok yardım eden ve minnet borcu duyduğu bir kişiye yardım eIini uzatacak, yardım etme sırasının bu kez kendine geIdiğini düşünecektir.