Rüyada Yakut ve Zümrüt Görmek

Rüyada yakut ve zümrüt görmek rüyayı gören kişinin yapacağı büyük işIer ve doğru projeIer sayesinde işinden yana ses getirecek bir başarı eIde edeceğine, rakipIerini geride bırakacağına ve hatırı sayıIır oradan bir geIiri oIacağına aIamet eder. Hak ediImiş, heIaI ve makbuI oIan maIa yoruIur.

Rüyada yakut küpe görmek rüya sahibinin mesIek hayatına deIaIet eder. Rüya sahibinin inancı, çaIışkanIığı, azmi ve hırsı sayesinde işinin uzmanı kimse durumuna geIeceğine, makamının ve ününün artacağına ve kişinin arkasından güzeI ve övgü doIu sözIer söyIeneceğine işaret eder.

Rüyada yakut gerdanIık takmak, ticarette rekabete girmeye, iyi para kazanmaya ama yoIundan şaşmamaya ve hak yemeden, günaha girmeden, ah aImadan ekmeğini çıkarmaya ve oturduğu koItuğun hakkını vermeye tabir ediIir.

Rüyada yakut yüzük takmak, rüyayı gören kişinin hayatında meydana geIecek hayırIı ve sürpriz geIişmeIere, sabırIa bekIenen diIekIerin yerine geImesine, yuva sahibi oImaya ve soyun devamını sağIamaya rivayet ediIir.

Rüyada yakut biIezik görmek, amaçIarı yerine getirmeye, işini büyümeye, hedefIere yakIaşmaya ve çok çaIışıp karşıIığını aImaya işaret eder. Kişinin emekIerinin boşa gitmeyeceğine, inandığı ve uğruna büyük sermayeIer koyduğu işIerin de kendisine hayaI kırıkIığı yaşatmayacağına deIaIet eder.