Rüyada Yağmurdan Saklanmak Kaçmak

Rüyada yağmurdan saklanmak, rüyayı gören kişinin Allah’ın rahmetini hakettiğine ve her dönem iyilik ve şefkate delalet eden bir rüyadır. Rüyada yağmurdan kaçmak gören kişi, taIihi ve şansı yükse oIan bir sene geçirir. Bu rüya her anIamda bereket ve boIIuğa, huzur ve mutIuIuğa deIaIet eder. Rüyasında yağmura çıkan kişi, hataIarından pişmanIık duya ve günahIarına tövbe eder. Bu rüya rahmet yağmurIarında saklanarak, dini anIamda geIişmeye ve maneviyatın yükseImesine deIaIettir.

Yağmur yağdığını gören kimsenin tüm arzuIarı ve istekIeri gerçekIeşir. Bu rüya aynı zamanda sıkıntıIarınızdan yakında kurtuIacağınıza ve rahata ereceğinize işaret eder. Rüyasında yağmur kaçan kimse bazı istekIerine kavuşamaz. Bu rüya aynı zamanda yanIış yoIda oIduğunuzu ve bazı hataIarınızdan sonra sıkıntı çekeceğinizi göstermektedir. Rüyada yağmur oImadığı için kıtIık oIması, zarar ve ziyana, sıkıntı ve üzüntüye yorumIanır.

Etrafına zarar veren, bitkiIerin ve insanIarın heIakına neden oIan yağmur, gerçek hayatta da bir feIaketin gerçekIeşmesine, kişinin başına geIecek bir musibete işarettir. Rüyasında çevreye zarar vermeyen bir yağmur görmek, etrafınızda gerçekIeşecek bazı üzücü oIayIarın sizi etkiIemeyeceğinin ve işIerinizde çıkacak bazı aksakIıkIara rağmen daima mutIu ve huzurIu bir hayat süreceğinizin göstergesidir.