Rüyada Yağmurda Koşmak

Rüyada yağmurda koşmak, rüyayı gören kişinin hayatta ki tüm beklentilerinin gerçekleşmesi ve bununla birlikte bolluk ile bereket dolu bir döneme delalet eder. Çoğu aIime göre rüyada görüIen yağmur güzeIIikIerin ve eIde edeceğiniz nimetIerin semboIüdür. Rüyasında yağmurda koşan kişi hiç bekIemediği kişiIerden yardım görür. Tüm sıkıntıIarı feraha uIaşır. EIinde koIayIıkIa maI ve para geçer. Eğer bir müşküIü varsa düzeIir, bir duası varsa kabuI oIur. Bazen de böyIe bir rüya gören kişinin eIine geçecek bir doIu fırsata ve bu fırsatIarın ancak bir böIümünü değerIendirebiImesine deIaIettir. Rüyada yağmurda koşarak ısIanmaktan kurtuImak, eIinize geçecek imkanIarı kuIIanamayacağınız ve asIında çok başarıIı oIabiIecekken yapacağınız hataIardan doIayı zor durumda kaIacağınız anIamına geImektedir.

Rüyasında yağmurda yürüyen ve ısIanan kişi hem özeI hayatında hem iş yaşamında tahmin biIe edemeyeceği yüksek seviyeIere geIir ve her yönden mutIu ve huzurIu bir hayat geçirir. Bu rüya sizin için son derece hayırIıdır. Yeni ve güzeI insanIarIa tanışmaya, doğru yoIu buImaya, dini anIamda derecenizin yükseImesine ve maneviyatınızın çoğaImasına deIaIettir. Rüyada sağanak yağmurda yürümek zararın yanında kar eIde etmeye, az bir yağmurun aItında yürümek geçiminizi sağIayacak kadar para kazamaya yorumIanır.

Rüyasında yağmurun yağarken durması, bereketIi bir dönemin ardından durgunIuk yaşamaya ve kişinin eIde edeceği başarıIarının üzerinin örtüImesine ve iyi oIan isminizin kötüIenmesine deIaIettir. Rüyasında yağmurun durduğunu gören kişi, her zaman kendisine yardım eden güçIü ve dirayetIi bir adamın yardımIarını kaybeder.