Rüyada Uçmak

Rüyada uçmak, bu rüyanın sahibi için hem maddi hem de manevi yönden çeşitli anlamlar içermektedir. Kimi dini yorumlara göre rüyada uçtuğunu gören kişiye çok büyük ilahi bir ikazda bulunulmaktadır. Bu kimse hayatında bazı konularda dikkatli olmalı, Allah’ın hoşnut kalmayacağı işlerde bulunmamalıdır. Bu kimse özellikle ticaret hayatına dikkat etmeli, yaptığı işlerde helal çerçevesinde çalışmalıdır.

Bir kimsenin rüyasında uçtuğunu görmesi; hayra yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir yerden başka bir yere kuş gibi uçtuğunu görmesi; o kimsenin bir yolculuk yapacağına ve yüksek bir mevkiye erişeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında gökyüzüne doğru uçtuğunu görmesi; o kimsenin bir zarara maruz kalacağına, kişinin rüyasında gökyüzüne doğru uçup bir daha yere inmediğini görmesi; o kimsenin vefat edeceğine delalet eder.

Bazı İslami rüya yorumcularına göre rüyada uçmak, olumlu anlamları içermektedir. Bu rüya her türlü işte yükselmeye, manevi bir arınmaya, kişinin tüm sıkıntılarından kurtulmasına yorumlanmaktadır. Bazen de bu rüya maddi hayatın sona ereceğine delalet eder. Bu kimsenin ailesinde herhangi bir hasta varsa, bu hastanın vadesinin dolduğuna delalet etmektedir. Başka bir yoruma göre ise, rüyada uçmak ölüme değil, yaşama işarettir. Rüyasında uçtuğunu gören bir kişinin hastası varsa şifa bulur, kendisi rahatsız ise iyileşir.

Rüyada uçakla uçmak, rüya sahibinin emellerine ulaşırken ihtiyaç duyduğu bir vasıtaya kavuşacağı anlamına gelmektedir. Bu rüya aynı zamanda iş yaşamı ve eğitim yaşamını da temsil eder. Bu rüyayı gören kişi ilimde ileri gider ve maddi yönden büyük kazançlar elde eder.

Rüyada evin içinde uçmak, kişinin hanesinde bazı olayların gelişeceğine delalet eder. Bu olaylar kişiyi mutlu edecek olaylar olabileceği gibi bazen de tartışmalara ve eş ile veya anne, baba ile ters düşmeye delalettir.

Rüyada denizin içinde uçmak, hayırla yorumlanır. Bir kişi sonsuz bir denizin üzerinde uçtuğunu görüyorsa bu kimse hayatında çok büyük izzet ve ikrama, bolluk ve berekete ve rızka nail olur. İbni Sirin (r.a) şöyle buyuruyor; rüyasında uçtuğunu gören kimse, hayatında bazı değişimler yaşar ve bir şekilden başka bir şekle doğru değişim görür.

Rüyada uçmak isteyip uçamamak, kişinin hedeflerine ulaşabilmesi için biraz daha zaman ihtiyacı olduğunu gösterir. Bu kimsenin hedeflerine erişmesi için çok çalışması gerektiği anlamına da varılabilir. Bu rüyanın büyük İslam alimleri tarafından yorumlanışında da hem olumlu hem olumsuz tabirler bulunmaktadır.

Rüyada alçaktan uçmak, yakın mesafeye yapılacak bir yolculuğu temsil eder. Bu rüya sahibi yakın mesafeli bir akraba ziyareti veya iş ziyareti yapabilir. Bekar ise evlenir, evliyse, boşanır Çocuğu yoksa, çocuğu olur, işi yoksa iş sahibi olur. Kirmani (r.a) göre; bu rüya birçok anlam içerir.

Rüyada yüksekten uçmak, uzak bir yere yapılacak olan seyahati delalet eder. Bu rüyayı gören kişi, deniz aşırı bir ülkeye gidebilir. Kişi rüyada bir dağın tepesine doğru uçmakta ise, bu rüya hayırları işaret eder. Bu kimse makam ve mevkiye sahip olur. Bu rüya aynı zamanda güç ve izzete, dileklere erişmeye, bazen de ölüme işaret etmektedir.

Rüyada uçmak kişinin geleceği hakkında çok önemli bilgiler vermektedir. Bu manada uçma rüyaları ilahi birer müjde ya da uyarı olarak kabul edilmelidir.Rüyada uçmak uçuş biçimine, uçma yerine ve rüyadaki diğer detaylara göre bambaşka anlamlarda yorumlanmaktadır.

Rüyada kanatları ile uçtuğunu görmek Beklenmedik bir yerden büyük servet elde etmek biçiminde tabir edilmiştir.Rüya sahibi tahmin bile edemeyeceği bir yerden büyük bir kazanç elde edecektir. Yani kanatlanıp uçmak kolay yoldan büyük bir zenginliğe ulaşmak demektir.

Rüyada zıplayarak uçtuğunu görmek Kişinin sosyal hayatı ile mesleğindeki mevki değişikliğine işaret eder. Zıpladığında çok yüksek mesafelere çıktığını yani uçtuğunu gören kişinin bulunduğu konumdan daha üst mertebelere çıkacağı yorumu yapılır.

Rüyada uçarak göğe yükselmek Kötü alışkanlıkları terk etmek manasına gelmektedir. Rüyasında uçarak yükseldiğini gören kişi içki, kumar, gıybet, haram mal yemek gibi büyük günahları terk edecek ve çok daha düzenli bir hayat sürdürecektir.

Rüyada uçakla uçmak Rüya sahibinin yaşamına yeni bir kişinin dahil olmasıdır.Bir bebeğin doğması, eve gelin gelmesi veya çok değerli bir insan ile uzun süreli bir dostluk kurulması şeklinde düşünülebilir.Bir kişinin rüyada bindiği uçağın düştüğünü görmesi ise çok güvenip değer verdiği bir şahıs tarafından aldatılmak anlamında tabir edilmiştir.

Rüyada birisini uçarken görmek İnsanın kendisi dışında başka birisini rüyada uçuyor vaziyette görmesi görülen kişinin tanıdık ya da yabancı olmasına göre farklı biçimde tabir edilmektedir.Kişinin tanıdık birisini uçarken görmesi kendisi hakkında gıybette bulunan yani ileri geri konuşan arkadaşları olduğuna işarettir.Rüyada yabancı birinin uçtuğunu görmek ise yüklü miktarda para kaybetmek anlamında tabir edilir.

Rüyada paraşütle uçmak Eski rüya tabiri kitaplarında aslında paraşütle uçmanın tabiri yoktur. Zira paraşüt son yüzyıllarda ortaya çıkmış bir araçtır. Ancak eski eserlerde rüyada şemsiye ile uçmanın tabiri yapılmıştır. Rüya tabiri yapan alimler şemsiye görme rüyalarından hareketle paraşüt rüyalarını da yorumlamışlardır.Buna göre rüyada şemsiye ile ya da paraşütle uçtuğunu görmek kaza bela habercisi sayılmalıdır. Bu rüyayı gören kişiler daha tedbirli davranmalı ve dua ederek yüce Allah’ın kendilerini korumaları yönünde niyazda bulunmalıdır.

Rüyada denizin üstünde uçmak Denizin üstünde uçtuğunu görmek kişinin kendisini ruhen ve bedenen yıpratacak düzeyde çalıştığını bildiren bir rüyadır.
Rüya gören kişiye kendisini bu nispette hırpalamaması gerektiğini öğütleyen bu rüya aynı zamanda para getirmeyen boş işlerle uğraşmak anlamında da tabir edilmektedir.

Rüyada kuşlarla birlikte uçmak Rüyada kuşlarla birlikte uçtuğunu görmek ilahi bir ikazdır ve kişiye “Haram lokma yeme ve ailene yedirme!” mesajı vermektedir.Hasta kişilerin rüyalarında kuşlarla birlikte uçtukları görmeleri ise şifa bulacakları anlamında yorumlanmaktadır.

Rüyada uçmak, gören için hayırlı ve uğurludur. Kişinin hayatında önemli gelişmelerin olacağına delalettir. İş hayatında alacağı bir terfiye ve iş ortamında sözünün geçeceği manasındadır. Rüyada uçmak, bir seyahate çıkacağınıza da yorumlanır. Kişinin kafasında yaptığı tatil planlarının anlamı da içerir. Rüyada uçmak, eğer havalara bulutlara doğru gökte uçtuğunu görüyorsa, kötü bir hastalık haberidir. Bazende hayırlı kısmetlerin habercisidir. Rüyada uçtuğunu görmek kişinin kuracağı hayırlı bir yuvaya yorulur.

Rüyada uçmak, bazende maddi ve manevi anlamda değişmek anlamına gelir. Kişinin hayatınca olacak yeni başlangıçlara tabir edilir. Rüya sahibi rüyada kendinin göklere çıktığını görüyorsa bir işte muvaffak olacaktır. Yeni bir hayata başlamak, dünya evine girmek yada bir evlada yorum yapılır çoğu zamanda. Rüyada nişanlısını aldatmak, başka tabircilere göre de rüyasında uçtuğunu gören kişi çok istediği bir şeyi elde edecektir. Özlem duyduğu uzaklarda olan yada onun için uzak kalan birine kavuşacaktır. Bazende aşk anlamında kapanmayan yaraların sarılacağı mutluluk ve sevince alamet eder. Rüya sahibi kadın ise beyaz bir elbise ile uçuyorsa bir nişan yada evlilik haberidir. Erkek ise yapmak istediklerinde başarılı olacağına rivayet edilir.

Rüyasında bir yerden başka bir yere uçuyorsa, kişiye iş seyahati görünür. Gurbet yolu bir ayrılık olarak da yorumlanır. Kimilerine de göre bir yerden başka bir yere uçmak bir mekan değişimim semt değişimi olarak da yorumlanır.

Rüyada uçakla uçmak kişinin hayatında olacak olan olumlu gelişmeleri ve iş için şehir değiştireceği anlamana gelir. Bu rüya beklediği ve istediği şeyleri duymayı ve olmasını istediğin bir şeyin olacağının habercisidir.

Havaya doğru uçtuğunu gören kimse, ölecek derecede hasta olur. so a bu hastalıktan kurtulur.Alçak bir yerden yüksek bir yere kanatsız uçtuğunu gören kimse, arzusuna nail olur ve yükseldiği nisbette şanı yücelir.Havada güvercinler gibi uçtuğunu ve yeryüzünde bulunanlardan dilediğine zarar vermeye ve dilediğine de fayda temin etmeye muktedir olduğunu gören bir kimse, saltanat, izzet ve şerefe nail olur.Zenginlerin ve devlet memurlarının rüyada uçtuklarını görmeleri ilerlemelerine, gurbette olan bir kimsenin görmesi ise, memleketine dönmesine işarettir. Bazen de bu rüya memleketine hiç dönemeyeceğine işarettir.

Bir kimse iki kanadıyla uçtuğunu görse, bu rüya bütün insanlarhakkında hayırlıdır. Kanatsız uçtuğunu ve göğe doğru yükseldiğini görse, şiddetli bir korkuya ve rüyayı görene isabet edecek bir belaya işarettir.Ev ve sokaklar üzerinde uçtuğunu görse, yine onun çekeceği ızdırap ve şahsi işlerinin de ileri eyememesine işarettir.Kuşlarla beraber uçtuğunu gören kimse, yakında yabancı bir kavmin arasında bulunur. Rüyada havaya fazla kalmayarak yalnız yerin üzerinde olduğu bilineceği kadar yükseklikte uçtuğunu görse, yolculuğa çıkmaya ve tekrar dönüp gelmeye işarettir.Bir kimse, istediği zaman uçtuğunu ve istemediği zaman da uçmadığını görse, büyük bir hayra ve rüyayı görenin işlerinin kolaylığına işarettir.

Evinden uçarak çıktığını gören kimsenin, öleceğine işarettir. Bir kimse iyi bir şekilde uçamadığını veya başaşağı uçtuğunu görse, o kimseye isabet edecek büyük bir kötülüğe işarettir.Hasta bir kimsenin, uçtuğunu görmesi, öleceğine işarettir.Bir kimse sedir veya başka bir şey üzerinde uyuduğu halde mahfe içinde uçtuğunu görse, rüya sahibinin başına geçeceği bir belaya yahut öleceğine ya da dizlerinde veya baldırlarında meydana gelecek bir hastalık ve afeteişarettir.

Yerle gök arasında uçtuğunu gören kimsenin, arzu ve isteği çok olur. Rüyada bir yerden diğer bir yere göğün genişliğine doğru uçtuğunu gören kimse, gitmeye söz verdiği bir yere yaya olarak veya bir şeye binerek gider, ya da bir yere yolculuğa çıkar ve uçtuğunda yerden yükseldiğimiktarca da o yerde izzet ve ikram görür.Fazlaca uçtuğunu görmesi, arzu ve isteklerinin fazla olduğuna işarettir.

Bazen de uçmak, talebe için ilim öğrenmeye, kötü kimseler için, günah işlemeye veya önceden çalışmış olduğu bir şeyi istemeye ya da rüya sahibinin kızma anında yapacağı basit hareketlere işarettir.Kanatsız uçtuğunu görmek ise, meşakkatli bir yolculuk yapacağına yahut Bilhassa güzel bir yerden kötü bir yere uçtuğunu görmek fazla müsrif bir kişi olduğuna işarettir. Eğer kötü bir yerden uçup denize ve manzarası güzelbir dağa yahut çimenlik bir yere ya da camiye indiğini görse, yukarıdaki rüyanın aksine tabir edilir.

Hapsedilmiş bir kimse rüyada uçtuğunu görse hapisten çıkar.

Uçarken gökte kaybolduğunu ve geri dönmediğini gören kimse, ölür.

Havaya doğru uçtuğunu gören kimse, ölecek derecede hasta olur, sonra bu hastalıktan kurtulur.

Alçak bir yerden yüksek bir yere kanatşjzİuçtuğunu gören kimse, arzusuna kavuşur ve yükseldiği oranda şanı yücelir.

Bir yerden diğer bir yere uçtuğunu gören kimse, şeref ve izzete kavuşur ve gözleri ışıklanır. Düz bir şekilde uçtuğunu gören kimsenin işleri, zahmet çekmeden düzgün gider.

Bir kimse iki kanadıyla uçtuğunu görse, b’U-,rüya bütün insanlar hakkında hayırdır. Bir kimse, istediği zaman uçtuğunu ve istemediği zaman da uçmadığını görse, büyük bir hayra ve rüyayı görenin işlerinin kolaylığına yorumlanır.

Bir kimse iyi bir şekilde uçamadığını veya başaşağı uçtuğunu görse, o kimseye isabet edecek büyük bir kötülüğe yorumlanır.

Yerle gök arasında uçtuğunu gören kimsenin, arzu ve isteği çok olur.

Bazan da uçmak, öğrenci için ilim öğrenmeye, kötü kimseler için,günah işlemeye veya önceden çalışmış olduğu bir şeyi istemeye ya da rüya sahibinin kızma anında yapacağı basit hereketlere yorumlanır.

Rüyada kanatla uçtuğunu gören kimse, izzetli ve saltanatlı bir yolculuk yapar, Kanatsız uçtuğunu görmek ise, güç bir yolculuk yapacağına yahut – bilhassa güzel bir yerden kötü bir yere uçtuğunu görmek – fazla müsrif bir kişi olduğuna yorumlanır.

Rüyada uçarken korkmak, maddi olarak rahat kavuşmaya, rüyada uçmaktan korkmak,uzun ömür yaşamaya, rüyada uçmak ve korkmak aşk hayatında hayırlı insanlarla rast gelineceğine işarettir.

Rüyada uçmak yükselmek görmek parasal anlamda zarar görmemek için dikkat edilmesine işarettir.

Rüyada uçmak astralseyahat,rüyayaı gören kişinin iş seyahatine çıkacağına işarettir.

Rüyada alçaktan uçmak rüya sahibinin yakın zamanda geçici sıkıntılar yaşayacağına fakat sonucunda feraha kavuşacağına işarettir.

Bir kişi rüyasında atla uçtuğunu görürse, sağlığını ve sıhhatini koruyacağına, beklenmedik fırsatlarla karşılacağına anlamlandırılır.

Rüya sahibi rüyasında asansörle uçtuğunu görürse, uzun zamandır beklediği işlerin gerçekleşeceğine, verilen sözlerin yerine getirileceğine delalet eder.

Rüyada arabada uçmak gören kimsenin çalışma ve sosyal hayatında yaşadığı sıkıntıların sonlanacacağına işarettir.

Rüyada arkadaşıyla uçtuğunu gören kişinin arkadaşlarıyla arasında sağlam bir güven duygusunun var olduğunu gösterir.

Rüyasında balonla uçtuğunu gören kişi, arkadaşlarıyla yakın zamanda çok eğleneceği ve mutluluk duyacağı bir aktiviteye katılacağına işarettir.

Gezinti ve seyahatlere katılacağı iş dışında da bir hayatının olduğunu hatırlamasına yorumlanır.

Rüyasında bisiklet ile uçtuğunu gören kişinin uzun ömür yaşayacağına kendisini tehdit edebilecek sorunlar yaşasa bile üstesinden kolaylıkla geleceğine işarettir. Ayrıca iyiliksever ve herkes tarafından sevilen bir kimse olduğuna işarettir.

Rüyada Bulutlarda Uçmak Rüyada bulutlarda uçmak üzere olduğunu gören kişinin maddi kayba uğrayabileceğine fakat bulutlarda uçan kişi geri gelmiyorsa yaşamının kısaldığına yorumlanır.

Rüyada Boşlukta uçmak Bazı tabircilere göre rüyada boşlukta uçtuğunu görmek iyi ve hayırlı laflar duyacağına, iş hayatında kendisinin hakkının savunulacağına delalet eder.

Rüyada Bebekle Uçmak Yorumculara göre rüyada bebekle uçtuğunu gören kişinin edindiği rızkın bereketine kavuşacağına, zenginliğe, yüksek mertebeye gelineceğine işarettir.

Rüyada Balkondan kaçmak Rüyasında balkondan kaçtığını gören kimsenin çevresindeki insanlardan haz etmediği ve bu insanlardan uzaklaşmak istediği,onlardan kurtulmak istediği anlamına gelir.

Rüyada Babayla Uçmak Rüyasında babasıyla beraber uçtuğunu gören kişi babası ile birlikte hayırlı işlere girişeceğine, babasının çocuğuna olan güvenini gösterir.Eğer rüyayı gören kişinin babası vefat etmiş ise babasının kabrini ziyaret etmesi gerektiğine yorumlanır.

Rüyada Cennete Uçmak Uzun zamandır olmayacağını düşündüğünüz işlerin gerçekleşeceğine rahata kavuşmaya işarettir.

Rüyada Camide Uçmak Rüyasında camide uçtuğunu gören kimsenin, rahat ve huzurlu bir yolculuğa çıkacağına yorumlanır.

Rüyada Camdan Uçmak Rüya sahibinin sıkıntılarından kurtulacağına ferah ve özgürlüğüne kavuşacağına işarettir.

Rüyada Çatı Uçması Görmek Kişi rüyasında çatıya uçtuğunu görürse dertlerin üstesinden geleceğine yorumlanır. Eğer çatı uçması görürse yine tasa ve kederinden kendisinden uzaklaşacağına işarettir.

Rüyada Helikopterle Uçmak Rüyasında helikopterle uçtuğunu gören kişinin artı başaramayacağı bir iş yoktur. Her işin üstesinden gelebilecek derecede beceriye sahiptir. Örnek alınacak işler yapacağına işarettir.

Rüyada Çocuğun Uçması Rüyada Çocuğun uçması ya da bebeğin uçması rızkın artacağına,zenginliğe ve mutluluğa işarettir.

Rüyada Çamaşırların Uçması İnsanlara zulüm edeceğinize ve bu hususta dikkatli olmanız gerektiğine,günah işlememeye özen göstermenize işarettir. Bazı yorumculara göre de arzuların gerçekleşmeyeceğine işarettir.

Rüyada Uçarken Düşmek Tam mutluluğa ve refaha kavuşacakken karşılaşılacak sıkıntılara işarettir. Dikkatli olunursa bu sıkıntıların üstesinden gelinebileceğine yorumlanır.

Rüyada uçarken denizi görmek Rüyasında denizin üzerinde uçtuğunu gören kişinin karşılacağı tüm sorunları rahatlıkla çözeceğine tüm kontrollerin kendi ellerinde olduğuna işarettir.

Ruyada Evin İçinde Uçmak Bir çok rüya yorumcusu rüyada evin içinde uçtuğunu gören kimsenin astral seyahat denen vakayı yaşamış olabileceğine yönelik düşünceler ortaya atmıştır.

Rüyada Eşiyle Uçmak Ruyada esiyle uçtuğunu gören kimse eşine olan güven ve sadakatin farkına varmaya başlamıştır. Beraber güzel günlerin yaşanacına delalet eder.

Rüyada Elleriyle Uçmak Rüyayı gören kimsenin kendi emekleriyle ve kendi çabasıyla kimsenin yardımını görmeden büyük işler başaracağına, adından uzun yıllar söz ettireceğine, maddi yönden sıkıntı yaşamayacağına işarettir.

Rüyada uçarken dua etmek Rüyayı gören kişiye işiyle alakalı rızk kapısının açılacağına, zaman içerisinde öğrenilecek sevinçli havadislere işarettir.

Rüyasında ejderha ile uçtuğunu gören kişi yakın zamanda zenginliğe kavuşacak ve uzun bir ömür sürüleceğine işarettir.

Rüyada gemiyle uçmak Kişi rüyasında gemiyle uçtuğunu gördüyse üzerine düşen sorumlulukları hakkıyla yerine getirdiğine ve getirmeye devam edeceğine işarettir. Altından kalkamayacağı yükün olmayacağına yorumlanır.

Rüyada uçmak isteyip uçamamak Rüya sahibinin tövbe edeceğine işarettir. Ünlü alim Ali bin İsa rüyayı gören kişi için bir iş konusunda başarısız olacağınıza ve bunun neticesinde zarar göreceğinize işarettir. Salisen bazı rüya yorumcuları görülen rüya için bol miktarda helal mal elde edeceğinize işarettir.