Rüyada Saçlarını Kendi Eliyle Koparmak

Rüyada saçın kopması, kişinin mal ve paraca eksilmesine, başına gelecek bir felakete, sıkıntı ve kedere, dinde noksanlığa yorumlanır. Saç kopması bazı alimlere göre ibadetlerinizde eksikliklerin olduğunu gösterir. Bu rüya dünya ile ilgisi çok olan ve ahreti unutan bir kimsenin göstergesidir. Bazen de böyle bir rüya pişmanlığa, yapılan bir günah için vicdan azabı çekmeye de işaret eder.

Rüyada Saçların Koptuktan Sonra Gürleşmesi

Rüyada saçın kopması ve koptuktan hemen sonra tekrar uzayıp  gürleşmesi, artık ümidin kesildiği bir yerden müjdeli bir haberin gelmesine, kişinin çektiği tüm sıkıntılardan sonra ferahlayıp, rahata ermesine işarettir. Böyle bir rüya gören kişi için günahlardan tövbeye, yanlışlardan sonra doğru yola ulaşamaya, meşakkat sonrasında verilecek büyük bir mükafata yorumlanır.

Rüyada Kopan Saçları Yakmak

Rüyada kopan saçlarını yakan kimse, kendisine zarar veren bir arkadaşını terk eder veya dost görünümlü bir düşmandan uzaklara onun fitne ve hilelerinden emin olur. saç yakmak bazen de uzun süredir emek verdiği bir işin boşa gitmesine veya yeni başlanan bir işin terk edilmesine de işarettir.

Rüyada Saçlarını Kendi Eliyle Koparmak

Saçlarını kendi elleriyle yolup koparan kimse bile bile bir günah işler veya kendi hataları nedeniyle sıkıntı yaşar. Bu rüya genellikle kişinin yaptığı günahlara ve hatalara işarettir. Dünya ile çok meşgul olup ahreti ve ölümü unutmaya, hatalardan ders almamaya, ahlaki anlamda bozulup eski iyi halini terk etme anlamlarına da gelir.

Rüyada Saçların Kopması Sonucu Kel Olmak

Rüyasında saçlarının koptuğunu ve sonunda kel kaldığını gören kişinin işleri bozulur veya çalışma hayatında birtakım zararlarla karşılaşır. Bu rüya özellikle ticaretle uğraşan kimseler için mal ve zaman kaybına yorumlanır. Bazen de küçük çaplı bir sıkıntı veya üzüntüye de işarettir.