Rüyada Ölü Gömmek

Rüyada ölü gömmek, hiç hayırlı olmayan, gerçek hayatta kötü olaylar anlamına gelerek iyi ve güzel şeylere işaret etmez. Bu rüyayı gören kişinin sağlığının bozulmasına, kazancının helal yollardan olmayıp, harama bulaşacağına ve hatta eksilip yokluk çekeceğine, kişinin karşılaşacağı sıkıntı, eziyet ve zorluklara hatta bir esarete düşeceğini bile işaret eder. Olumlu tarafından da bakıldığında rüyada ölü gömmek, mal zenginliği bakımında güzel bir şeydir çünkü bu kişiye akrabalardan, dededen ya da babadan kalacak bir yüklü bir mirasa delalet eder.

Rüyayı gören kişi, rüyasında, başka birini defneder ya da birinin başkalarının gömdüğünü görürse bu rüya sahibinin yakın zamanda özel bir davet alacağı anlamına gelmektedir. Rüyada gerçek hayatta yaşayan birini, mezara konulurken görmek rüya sahibinin hayatını ifade eder. Rüya sahibinin uzun yıllar sağlıklı bir şekilde yaşayacağı anlamına gelmektedir. Rüyada daha önce ölen birinin defnedildiğini görmek ise, o kişinin kendisine hayır işlenmesi istediği yada kurban kesilmesi istediği anlamlarına gelir. Böyle bir durumda ailesinin bir mevlit okutması ya da ölen kişi için bir fakir yada fukaraya yardım etmesi gerekecektir.

Rüyada ölü gömmek,  bir başka anlamında ise sıkıntıyla ve cefa ile hayalini kurduğu hayırlı bir olaya, uzun süre verdiği çabaların sonunda hak edilen makam ve mevkiye, memuriyette ise yüksek bir makama yükseleceğine, yetenekli ve başarılı bir kimse olunacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada ölü görmek şu şekilde de tefsir edilir; ölü gömmek ne demek, verdiği çabaların sonunda ulaştığı zafere, cefa ile birlikte sahip olacağı varlığa, çektiği sıkıntıların sonunda meyvesini alıp, ulaştığı bereketli ve helal olan rızka, yardım alarak ulaştığı daha iyi bir güzel hayata, hastalıktan ümitsiz iken daha sonra gelen, şifalı, sağlıklı bir hayata şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada ölü gömmek bir başka rüya tabiri yorumcularına göre ise, zorlukla birlikte hak edilen onura, duygusal ağırlığı bulunan kimseden uzaklaşmaya, umudunu kestikten sonra, hiç ummadığı bir yerden gelen yardım ile ulaştığı ticari kazanca, sıkıntıları aşıp hak ettiği büyük maddi ve manevi güce, çok borcu olan bir tanıdıktan kurtulmaya, her şeyini kaybettikten sonra gözlediği zenginlik anlamlarına gelmektedir.

Rüyada ölü gömmek, yeni zaman yorumcularına göre ise, ümidini kaybettikten sonra özlemini çektiği bir kişiye, uzun süre çektiği zorlukların arkasından sonra beklediği zenginliğe, üzüntü ve sıkıntı çekerek beklediği feraha şeklinde tabir edilir.

Rüyada canlı canlı gömmek, gerçek hayatta çok olumlu bulunan, güzel olan ne varsa ona işaret eden bir rüyadır. Bu rüya özellikle girilen bir sınavda başarılı olacağına, düşmanına, yada rakibine karşı zafer kazanacağına yada ondan bir şekilde kurtulacağına işaret eder.

Rüyada ölüyü yıkamak ise, rüya sahibinin gireceği bir işte, yıkadığı kişinin ona bu işte çok büyük yardım veya destek vereceğini, yada bu işte zafere ulaşmak istiyorsa, o kişiye muhtaç olduğu anlamına gelmektedir. Eğer rüya sahibi kendisinin yıkadığını görüyor ise, uzun süre çekilen dert ve sıkıntılardan kurtulacağına yada mal yada nüfus bakımından bir çoğalma görüleceğine işaret etmektedir.