Rüyada Mezar Kazmak

Rüyada mezar kazmak rüyada mezar kazmanın kişi için birden fazla anlamları vardır. Rüyayı gören kişinin mal, bol bir para veya yeni bir eşyaya sahip olması olarak yorumlanır. Bu durum aileden kalacak miras olarak ta ortaya çıkabilir. Kişinin beklemediği bir anda hak kazanacağı para, mal, mülk gibi anlamlar taşır. Maddi olarak sıkıntılı günler geride kalacak ve bolluk içinde bir yaşam başlayacaktır. Kişinin uzun ömürlü olması ile beraber lüks hayat yaşaması anlamına gelmektedir. Rüyada mezar işinin yakın zamanda yaşam şeklinin değişeceğine işaret eder. Ailenin bir araya gelmesi ve hayırlı olaylar yaşanması olarak yorumlanabilir. Rüyayı gören kişinin iş yeri açması ve oturduğu evi değiştirmesi söz konusu olacaktır. Kişi iş yerlerinden birinin başına evlatlarından birinin gelmesini isteyebilir. Mezar kazdığını görmek kişinin kazandığı ve harcayacağı paraların helal yolla olduğuna işaret eder. Kişinin helal parayla huzur içinde rahat ve sağlıklı yaşaması anlamına gelir.

Bir diğer anlamı ise rüyayı gören kişinin düşman sahibi olmasıdır. Kişinin etrafında, kötülüğünü düşünen, malın, parasında, ailesinde veya başarısında gözü olan birileri olduğuna işaret eder. Bu durum kişinin iş yerinde mevkisinde gözü olan bir çalışanda olabilir. Rüyada mezar kazmak, kişinin arkasından iş çeviren birileri olması anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin yakın çevresini ve güvendiği insanları gözden geçirmesinde fayda vardır. Rüyada mezar kazmak, bu kişinin etrafında kandığı ve aldandığı bir kadın olmasıyla yorumlanabilir. Rüyada görülen mezarların kadın anlamı taşımasından dolayı, rüyayı gören kişi bekar bir erkekse yakın çevresinden bir kadına aldanıyor ve kadının erkeğin varlığı için etrafında dönüyor olması anlamına gelir. Rüyayı gören kişi evli bir erkekse, eşini aldatıyor ve kandırılıyordur.

Rüyada kendi mezarını kazmak, rüyada kendi mezarını kazdığını gören kişi için pek hayıra yorumlanmaz. Kişinin yakınlarından birinin ölümü veya hastalığı anlamına gelir. Rüyayı gören kişi yakınlarından birini kaybedebilir veya kötü bir hastalığa yakalandığı haberini alabilir. Bu rüya anne veya babanın yaşlılığına bağlı bakıma muhtaç olması ile yorumlanabilir. Aynı zamanda rüyada kendi mezarını kazmak, uzaktan gelecek dost veya akrabalardan alınacak haberleri işaret eder. Rüyayı gören kişi yakın zamanda üzüleceği haberler duyacaktır. Rüyada kendi mezarını kazan kişi için sıkıntılı ve zor günler geçirmesi söz konusudur.

Rüyada birilerinin mezar kazdığını görmek, rüyada kazılan mezarı kişinin kendisi değil bir başkası kazıyorsa, rüyayı gören kişinin kazançları ve başarılarının arkasında birinin olması anlamına gelir. Kişinin yaptığı işlere birilerinin vesile olmasıdır. Evli erkekler için arkasında yol gösteren ve kendini derleyip toparlayan bir kadın olmasına işaret eder. Rüyayı gören kişinin yeni ev, araba, mal, mülk gibi birden sahip olacağı hayırlı işlerin arkasında sebep olan birileri olmasıdır. Bu kişiler anne veya babada olabilir. Aile büyüklerinden kalacak miraslar sonucu kişinin hayatının değişmesiyle yorumlanabilir. Rüyada birilerinin mezar kazdığını görmek, kişi için hayatında bir dönüm noktası olacağı, bolluk bereketlik ve uzun ömürlü günler geçireceği anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin önemli bir sağlık problemi varsa tedavisinin mümkün olacağı ve eski sağlığına kavuşacağına işaret eder.

Rüyada mezar kazmak rüya sahibi için hayırların habercisidir. Bu kişinin yaşamında yeni gelişmelerin ve güzel değişimlerin bir işaretçisidir. Artık kişinin yaşamında rahata ereceği, yaşadığı ortamın güzelleşeceği, maddi açıdan elinin bollaşacağı, kısaca yaşamında huzur olacağı ve keyfinin yerinde olacağı müjdelenmektedir. Rüyasında mezar kazan bir kişi, yaşamında herkese gerekli olacak dünya mallarına sahip olacaktır. Bu onun için çok iyi sonuçlar doğuracaktır.

Mezar kazdığını görmek, bazı yorumculara göre helal yoldan elde edilen, herkes tarafından makbul olan mala, paraya kavuşacaktır. Bu aşamadan sonra rüya sahibi rahat bir yaşam sürecektir. Mal varlığında bariz artış olacak, daha önce edinmediği mallara sahip olunacaktır. Kişi yaşamının sonuna kadar rahat edecek, maddi yükümlülüklerden kurtulacak bir yola girecektir. Sermayesi artacak, mal ve mülk sahibi olacaktır.

Rüyada kendi mezarını kazmak ise, rüya sahibi için fazla hayırlı olmaz. Yorumcular bunun hayırlara işaret etmediğini belirtirler. Bu kişiler yaşamında yakınlarının can kaybına şahit olacak, üzülecek ve yasta olacaktır. Bazı yorumcularda bu rüyaları daha iyi yorumlamaktadır. Bunun kişinin yaşadığı yerde oturmak için, kendisine ev yaptıracağına işaret olduğunu belirtirler. Rüyasında başkasının mezar kazdığını görmek, yine kendi çalışması nedeniyle rüya sahibinin daha huzurlu ve ferah bir yaşam süreceği anlaşılır. Kişi geleceği için güzel yatırımlar yapmıştır. Artık bunun semeresini almaya başlayacaktır. Yaşamda çaba gösterilmeden elde edilecek hayırlı ve hayırsız bir gelişme olmaz. Her şeyin altında kişinin kendi etkisi olur. Bu nedenle çok çabalamış, gerekli her şeyi yapmış kişiler huzuru bulacaktır. Yaşamdaki her şeyimizden bizler sorumluyuz. Bu nedenle rüyalarımızın bize ışık tutması için, yorumlama sırasında önce kendimizi sorgulamalıyız.

Rüyada mezar açmak, rüya sahibinin işin ehli olmadığı halde aşka bir kişiden onun sanatıyla ilgili her şeyi öğrenmeye çalıştığı anlaşılır. Böylece kolunda altın bilezik olacak bir zanaatı öğrenmiş olacak. Kişi kendi çabasıyla öğrendiği bu sanatla rızkını kazanacak, rahata erecektir. Mezar açılarak tabut görülmesi halinde, bu rüya sahibine şanssızlık ve uğursuzluk getirecektir. Yaşamında büyük bir musibetle karşılaşacak, yaşamının en zor günlerini yaşayacaktır. Bu rüyalar kişi için üzüntü ve keder olarak yorumlanır.

Rüyada mezarı onarmak, geçimin kolaylaşmasına, kişinin işinin canlanmasına, hastaların iyileşmesine ve gebe olanların erkek evladı olacağına yorumlanmaktadır. Kazdığı mezara canlı olarak girdiğiniz gören kişi, ölen birisinin mirasıyla ev satın alacaktır. Bazı yorumculara göre bu, kadınların evlenmesine, erkeklerin hapse girmesine ya da işlerinde sıkıntıya yorumlanır.

Rüyada mezar kazmak, bekar kişiler için evlenmeye, erkeler için hileyle bir kadınla evlilik yapmaya yorumlanır. Kazılan mezarın açık bir arazide olması, bilinmeyen yerde olması halinde, rüya sahibinin ahiretteki evine, mezarın içine girilmesi halinde kişinin yaklaşan eceline işaret eder. Kazılan mezarın yer değiştirmesi halinde, rüya sahibinin başka bir yerden ev almasına yorumlanır. Bu mezarın içine kefenle defnedilmek ise, rüya sahibinin evlenmesiyle ilgilidir.

Rüyada kendi mezarını kazmak, kişinin kendi hayatına başkaları için yaptım kötüyüm verdim kendisine zararı dokunması, başkalarına zarar vererek mutlu olunamayacağı, kişinin mutlu olmasının sadece iyilik yapılması ile mümkün olduğu söylenmektedir.

Rüyada mezar kazdığını görmek, şimdi Her an ölümle birlikte yaşaması gerektiğini, sadece Allah’ı düşünerek hareket etmesi, hayatında belirleyici unsurun günah ve sevaplar olduğu bir hayatı tercih etmelidir. Yani günahlardan uzak durarak sevaplara yönelmesi gerekmektedir.

Rüyada elle mezar kazmak, kişinin hayatında bir şeyler elde etmesi için çok çaba sarf etmesi gerektiği, başarılı olmanın tek sırrı çalışma olduğunun bilincinde olmalıdır. Maddi sıkıntıların geçmesi için çok çalışılması gerektiği ve helal para için çalışılmalıdır.

Rüyada mezar kazıldığını görmek, çevresinde bazı kişilerin yaptığı hatalardan dolayı, bazı sorunlarla karşılaşmasında şahit olmak anlamlarına gelir. Kişinin bu durumlardan ders çıkarması gerektiğini bundan sonraki hayatlarında hata yapmadan ve günahsız aşamaya çalışması gerekir.

Rüyada toplu mezar kazmak, kişinin çevresine az faydası olan ya da hiç faydası olmayan birini göstermektedir. Bu anlamda kişinin hayatına çeki düzen vermesi, faydalı bir olmaya çalışması, kimseye iyi öğütler vermeden önce kendini düzeltmesi gerektiği tavsiye edilir. Ancak bu şekilde maddi ve manevi bir rahatlığa kavuşabileceğinin farkına varmalıdır.

Rüyada derin mezar kazmak, kişinin genelde hayata herkesten çok farklı bir şekilde baktığını, sisteme aykırı olan bir kişiliği olduğunu, muhalif bir kişi olarak bilinmektedir. Ama kişinin bu durumda hayatta fikren yalnızlık çektiği, Bundan dolayı depresyon ve ruhen bunalıma girdiği bilinmektedir. Kişinin hayatına biraz ayak uydurması gerekir. Ama çizgisinden vazgeçmeden hayatını sürdürmesi gerekmektedir. Bu şekilde hayatını daha mutlu ve huzurlu geçireceği söylenir.