Rüyada Kırmızı Şarap Görmek İçmek

Rüyada kırmızı şarap görmek, meşakatsiz meydana gelen haram mala işaret ediyor. Rüyasında kırmızı şarap içtiğini gören kişinin büyük günah işlemesi ve geniş rızka kavuşmasına işaret eder. Şarap kadehiyle şarap içtiğini gören kişinin eline haram mal geçmesine işaret eder. Elinde kırmızı şarap kadehiyle tartıştığını gören kişi, bir söz ve düşmanlıktan dolayı tartışma yapar. Kırmızı şarap akan bir nehri gören kişiye dünyada bir fitne isabet etmesine işarettir. O şarap nehrine girdiğini gören kişi, o nehirden nail olduğu sürece bir fitneye düşeceğine işarettir. Evlenmeyi ve ortaklığı arzu eden kişinin rüyada kırmızı şarap görmesi, iyi geçinmeye dair anlaşmaya işarettir. Valinin rüyada kırmızı şarap içmesi, işinden alınmasına işaret eder.

Rüyada suyla karıştırılmış kırmızı şarabı içtiğini görmek, bazıları için helal, bazıları içinde haram mala işarettir. Bazı tabirciler, bunun ortaklık malı olduğunu, bazılarıda bir kadından mal alınacağına ve bu malla fitneye düşeceğine işarettir derler. Bir kişi kırmızı şarap yapmak için üzüm sıktığını görürse, başkasının hizmetinde bulunacağına ve onun eliyle büyük işler görüleceğine işarettir. Meze bulunan içki masasına davet edildiğini gören kişi, cihada ve şehitlik rütbesini kazanmasına davet edilir.

Rüyada görülen kırmızı şarap içmek fitneye, şerre, düşmanlığa ve kızgınlığa, bazen dert ve hastalıktan şifa bulmaya. Bazen de, delilik ve kendini düşünmekten alıkoyan bir üzüntü ve keder sebebiyle gitmesine delalet eder. Kırmızı şarap içtiğini gören kişi, işsiz ise bir işe girebileceğine yada fakirse zengin olacağına işaret eder. Bekarsa evleneceğine, hastaysa hastalığından kurtulacağına işarettir. Rüyasında kırmızı şarap içtiğini gören kişi, alim olur ve içki içtiği zaman insanin aklına gelen düşünceden dolayı o alimin ilminin fazlalaşacağına delalet etmektedir. İçtiği kırmızı şarap üzümden olursa, rüya sahibinin mevsimsiz üzüm yemesini, yada üzümün pişmiş olanına muhtaç olacaktır anlamına gelir. Yada ayıp sayılan bir şeyi işlemesi anlamına gelir çünkü, üzüm ayıbın hatalı şeklidir.

Bazen helalle rızıklandırılma anlamına gelir. İçilen kırmızı şarap satın alınmışsa yahut onu sıkmakla görevliyse, kendisine zarar değecek kusurlu bir işte bulunacağına da işarettir. Kırmızı şarap bazen, zina eden kadına işaret eder. Bazen rüyada içki, ana babaya asi olmakla anlamlandırılır. Yada birşey satmaya işaret eder, Kırmızı şarabı fazlaca içmek borç ve geçime işaret eder. Bazen bu rüyayı görenin yaşlı kadınlardan nefret edeceğine ya da böyle ihtiyar bir kadınla evleneceğinin göstergesidir.

Rüyasında kırmızı şarap içmek, içenin ahmaklık ve cehaletine işaret eder, Ölü bir kişinin rüyada şarap içtiğini görmesi, ölü ahirette nimete ermiştir demektir, çünkü şarap cennet ehlinin şarabındandır. Ancak, ölünün devamlı kırmızı şarap içerek ölmüş olması ve hayatında içki içmeyi helal, itikad edenlerden olması tabirden müstesnadır. Kırmızı şarabı su ile karıştırarak içtiğini gören evlenmek isteyen kişi için için hayra işaret eder.

Rüyada kırmızı şarap içmek, zaman içinde kavuşulan mülk, zorlukların sonunda kavuşulan ganimet, finanssal yükü olan tanınmayan bir kişiden riyayı gören kişinin kendini kurtarmaya çalışması, parasal külfet içinde bulunan bir kişiden rüyayı gören kişinin kendini bu kişiden kurtarmak istemesi, büyük zahmetler sonunda düşlenilen toplu kazanç şeklinde de yorumlanabilmektedir.

Ayrıca rüyada kırmızı şarap içmek rüyayı gören kişinin zorlanarak hak edilen paranın kazanılması, zahmet çekilerek istenilen şöhret, yaşanılan tüm zorlukların sonrasında umulan şeref, yine yaşanılan sıkıntılar sonrasında hayali kurulan çok daha iyi kazanç, verilen tüm uğraşların sonunda hayali kurulan haysiyet şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada kırmızı şarap içmek, dünyada kudret ve kuvvet, ahiret işlerinin ihmal edildiği ve Allah’a isyan şeklinde de yorumlanmaktadır. Rüyasında sadece şarap içtiğini gören kişi çok sinirlenerek üzüleceği bir haber geleceği şeklinde yorumlanırken, şarabın arkadaşları ile birlikte içildiğini görmek, çok para kazanılacak bir iş değişikliği yaşanacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Hediye olarak şarap verilmesi ya da şarap alınması ise az bir para ve iyi şans olarak yorumlanır. Yine rüyada görülen kırmızı şarap evin hanımı şeklinde yorumlanır ve evin hanımı olan kişinin cefakar, anlayışlı, güzel ve ketum bir kişi olduğu şeklinde yorumlanır. Evin hanımı olan kişinin evin sırlarını ve sorunlarını kimseye söylemediği şeklinde de yorumlanmaktadır.