Rüyada Evliya Görmek

Rüyada evliya görmek, son derece hayırlı rüyalardan biridir. Bu rüyayı gören kişi kısa zaman içinde oldukça hayırlı işler yapan birinden destek alır. Ve bu destek sayesinde hayatından önemli bazı hususları düzenler. Bazı alimler göre rüyada evliya görmek kişinin hayırlı işler yapacağına ve buna ömrü boyunca devam edeceğine tabir edilmektedir. Bazı İslam alimlerine göre ise bu rüya kişinin hayır kapısının sürekli açıklığına ve hayatı boyunca da hayır ehli biri olacağına tabir edilmektedir.

Rüyada evliya görmek, Kirmani (r.a) yorumuna göre İslam aleminde kazanılacak önemli ve güzel bir yere tabir olmaktadır. Kişi bu rüyayı gördükten kısa bir süre sonra hayatında bazı değişiklikler olur ve herkes tarafından sevilen ve sayılan biri haline gelir. Ayrıca çok sayıda İslami alime göre bu rüya kişinin kendisini ibadetlerine adamasına ve gece gündüz ibadet etmesine bu nedenle de çevresinde oldukça sevilen ve gıpta edilen biri olduğuna tabir edilir.

Rüyada evliya ile konuşmak herkesçe bilinen ve saygın bir yeri olan bir kimseden son derece büyük bir yardım alınacağına ve bu yardım sayesinde kişinin hayatını olumlu yönde değiştireceğine tabir edilmektedir. Bazı alimlere göre ise rüya sahibinin kendisini huzurlu olduğuna ve uzun bir süre bu huzur içinde ömrünün sonuna kadar yaşayacağına tabir edilir.

Rüyada evliya kabri ziyaret etmek ne anlama gelmektedir. Bu rüya çok sayıda yorumcu tarafından kişinin yakın zamanda dini bir mekanı ziyaret edeceğine ya da hacca gideceğine tabir olunmaktadır. Bazı alimlere göre ise bu rüya kişinin çıktığı yolculuktan hayırla dönmesine ve evinin bereketinin artmasına tabir edilmektedir.

Rüyada evliya kabri görmek son derece hayırlı bir rüya olarak tabir edilmektedir. Fakat bu rüyayı bazı yorumcular kişinin ibadetlerini gereği gibi yapmadığını ve ihmal ettiğine tabir edilmektedir. Kişinin kısa süre içinde önceki ibadet hazzını yaşamadığına ve eskisi gibi dine yönelik yaşamadığına tabir edilmektedir.

Rüyada şeyh görmek ne anlama gelir? Bu rüya iki şekilde yorumlanmaktadır. Birincisi rüyayı gören kişinin kısa süre içinde islam dini için uygun olmayan işler yaptığına ve bu nedenle hayırlı biri olarak görülememeye tabir olunmaktadır. Ayrıca çok sayıda İslami alime göre bu rüya kişinin bazı hurafe ve islam ile bağdaşmayan inançları desteklediğine kabul ettiğine de tabir olunmaktadır.

Rüyada Gavs Görmek çok hayırlı bir rüya olup peygamber şefaati kazanmaya tabir olunmaktadır.

Rüyada Allah dostu Görmek, kişinin hayırlı işler yaptığına ve ömrü boyunca Allah dostu olarak yaşayacağına tabir edilmektedir. Ayrıca bazı alimlere göre ise bu rüya kişinin hayır içinde ve ömrü boyunca bolluk içinde yaşayacağına tabir edilmektedir.

Rüyada evliya zat görmek, hayırlı rüyalar arasında yer almaktadır. Bu rüyayı gören kişinin hayatı renkli ve güzellik içinde devam eder. Bazı alimlere göre rüyada evliya zat görmek kişinin hanesine doğacak aya ve yaşam içindeki sıkıntılardan kurtularak son derece mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya tabir edilmektedir.

Rüyada evliya zat görmek, ayrıca çok sayıda İslam alimine göre bu rüya hayatın içindeki sıkıntılara bakış açısı olarak değerlendirmektedir. Bazı alimlere göre rüyayı gören kişinin sıkıntı sıkıntılara düştüğü fakat bu sıkıntılardan azmi ve iyi niyeti ile çabucak kurtulduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca bu rüya kişinin dertleri büyütmediğine ve sıkıntılarından sürekli olarak Allah’a sığındığına tabir edilmektedir. Bu rüyayı görenin zengin ve varlıklı biri olması durumunda çokça hayır işler ve hayatını bu işlere adar.

Rüyada evliyadan yardım almak kişinin gerçek hayatta bazı sıkıntılar içinde olduğuna ve bu sıkıntılardan kurtulmak için bazı kimselerden yardım alacağına tabir olunmaktadır. Bazı alimlere göre ise sıkıntı içindeki kişinin hayır ve sahibi ve Allah dostu birinden yardım alacağına ve bu nedenle tüm sıkıntılarından kurtulacağına tabir edilmektedir.

Rüyada evliyaya sarılmak ne anlama gelir? Bu rüya kişinin bazı şeylerin hasretini çektiğine ve bu nedenle üzüntü çektiğine tabir olunmaktadır. Bazı dini yorumculara göre ise bu rüya akraba eş dost arasındaki nifaka ya da kötü sözlere karşı durmaya ve kendinden emin olmaya tabir olunmaktadır.

Rüyada evliya ile yemek yemek oldukça hayırlı bir rüyadır. Kişinin rüyasında gördüğü evliyanın arkasında gideceğine onun hayatını ve yaptıklarını net olarak bildiğine ve kendisine örnek aldığına tabir olunmaktadır. Bazı alimlere göre ise bu rüya kişinin hayatta yapacağı iyi işlere tabir olunmakta olup hayatı boyunca iyilikleri ile anılacağına tabir olunur.

Rüyada evliya ile sohbet etmek kişinin çok zor durumda olduğuna ve bu durumda sözü dinlenir ve güçlü birinden nasihat alacağına tabir edilmektedir. Ayrıca alınan nasihati hayata geçirerek mutlu olunacağına ve tüm sıkıntılardan kurtulma şansı yakalanacağına da tabir edilmektedir.

Rüyada evliya mezarında Fatiha okumak ne anlama gelmektedir? Bu rüya çok hayırlı bir rüya olup kişinin kuran okumasının istendiğine tabir olunmaktadır. Kişi kuranı biliyorsa bolca okuması gerektiğine bilmiyor ise en kısa zamanda öğrenmesi gerektiğine tabir olunmaktadır.

Rüyada evliya adı duymak bazı alimlere göre kişinin insanları kırmamasına ve iyi niyetli bir insan olduğuna tabir edilmektedir. İbni Sirin (r.a)’e göre bu rüya kişinin hayatta dinden ayrılmamasına başına ne gelirse gelsin tavrını ve inancını değiştirmediğine tabi olunmaktadır. Ayrıca bu rüya çok sayıda İslam alimine göre hayır işiyle uğraşan zengin kimseye de tabir edilmektedir.