Rüyada Cünüp Olmak

ÜYADA CÜNÜPLÜK: Rüyada cünup olmak cenabet rüyasıyla aynı şekilde yorumlanmaktadır. Rüyada Cünüp halinde kendini gören kişi sıkıntıya düşer ve aynı zamanda çevresi tarafından destek göremeyen yalnız kimseye delalet eder.

Rüyada Cünüp kadın görmek, çaba gösteren kimseye ve bu kimsenin verdiği çabaların boşa çıkmasına ve insanlar arasında sevilirken birden sevimsiz düşeceği bir durumlara maruz kalmaya işaret eder. Rüyada Cenabet olmak ile alakalı daha geniş kapsamlı yorumlar ve tabirler için “Rüyada Cenabet olmak” ile ilgili tabirleri de okumanızı tavsiye ederiz.

Çok bildiği bir işte başarı sağlamamaya işarettir. Bazı tabirciler derki, Rüyada Cünüp olduğunu görmek; idealleri olanlar için maksadından uzaklaşmaya ve tahsil gören için tahsil hayatının bitmesine ve bazende bu kimsenin bir boşluğa düşeceğine işaret eder.

Rüyada cünüp olmadığı halde kendini cünup hissetmek istemeden bir kişiyle tartışma yaşayacağına evli kimse için eşiyle, bekar kimse için iş yeriyle ilgili bir sorun yaşayacağına delalet eder.

Rüyada Cünup namaz kılmak, dinden uzaklaşmaya ve bazen günah olduğunu bildiği işlerde ısrar etmeye ve bilerek, bilmeyerek günaha düşmeye işaret eder. Rüyada Cünup olmak, borçlanmaya ve zorluklar içinde çalışmaya ve işlerinde çok fazla gayret göstereceği günlere işaret eder.

Rüyada Cünup camiye girmek, dine aykırı tutumlar sergileyerek çevresinde insanları zor duruma sokan kişinin olduğuna ve bazende namaz kılan kişinin namazı boş yere terk etmesine ve tövbe etmesi gerektiğine işaret eder.

Rüyada Cünüplükten kurtulmak için boy abdesti almak, hayırlara vesiledir. Rüyada Cünüpken boy abdesti almak tabiri, Gusül abdesti aldığını gören kişi; bekar ise evlenir evli ise evinde bereketi artar, eşiyle arası bozuk ise düzelir. Rüyada cünüplük halinde iken gusül abdesti aldığını görmek, borçlarından ve sıkıntıların kurtulacağına delalet eder.

Rüyada cünüp olmak, kişinin adının yakışıksız ve çirkin bir işe karışmasına, toplum içinde itibar kaybına ve saygı erozyonuna yorumlanır.

Rüyada Cünüp Olarak Namaz Kılmak
Rüyasında cünüp olduğu hâlde namaz kılan kişi hac, umre veya bir başka maksatla ibadet yolculuğuna çıkar, dinî ve manevî hayatı güçlenir, gönlü şenlenir ve iç huzura kavuşur. Cünüp olduğu halde camiye giren veya girmeye çalışan kişi Allah yolunda mal ve servetini infak eder, insanlara ve dine hizmet için çalışır, hayırlı vazifelere ve ecrine nâil olur.

Rüyada Başkasını Cünüp Görmek
Rüyasında bir başkasını cünüp olarak gören kimse yakın dostlarına, çevresine ve ailesine karşı sabırlı ve selîm olur, hatır yıkmaktan çekinir, gönül almaya gayret eder. Bir başkasının cünüp olduğu hâlde namaz kıldığını gören kimse ibâdetlerinde sâdık olur, takva sahibi olur, inanmayan yahut inanıp ibadetlerini aksatan bir kimsenin takva sahibi olmasına vesile olur. Rüyada kendisinin cünüp olup bir başkasının bunu ona söylediğini gören kimsenin işleri yoluna girer, talihi güler, bahtı açılır.

Rüyada Cünüp Olarak İbadet Etmek
Rüyasında cünüp olarak dua eden kişi rızık kapısının geniş hazinelerinden nasiplenir. Cünüp olduğu hâlde hacca giden veya gitmeye çalışan kişi dinde doğru istikamette bulunur, sırat-ı müstakimde daim olur. Cünüp olduğu hâlde oruç tuttuğunu gören kişi nefsinin oyunlarıyla ve hileleriyle mücadelede kuvvetli olur, düşmanından veya düşmanları vasıtasıyla yakın çevresinden gelecek nefsânî ve ayartıcı tehlikelerden sıyrılmasını bilir.

Cünüp olmak günlük hayatın doğal akışında herkesin sıkça karşılaştığı, bazen telaşa, bazen gülümsemeye, bazen pişmanlığa sebep olan bir durumdur. Günlük hayatımızda cünüp olmanın veya cünüplüğün şuuraltımıza kaydettiği ilk kod “bozma”dır. Cünüplüğün manen ve bedenen temizliği “bozması” ve ihlâl etmesi rüyalarımızda şuuraltımız tarafından açamadığımız bir düğümün bozulması, bizi takvadan, ibadetten ve manevî huzurdan alıkoyan şeytan bekçisinin kurallarının ihlal edilmesi, hayır ve bereketli rızık kapılarının önündeki bir türlü açılamayan zincirlerin kilitlerinin bozulması olarak gün yüzüne çıkarılır ve sergilenir. Bir türlü nâil olamadığı bir arzusu, kavuşamadığı bir sevdiği, elde edemediği bir makamı veya kazancı, başaramadığı bir işi sıkça ve uzun düşünen bu yüzden endişe ve ye’se kapılan kimselerin rüyalarında cünüp olmakla ilgili imgeler şuuraltı tarafından sergilenebilir.