Rüyada Cin Görmek

Rüyada cin görmek, Dünya ile ilgili bir işte ve bu işten dolayı hile yapacağına işarettir. Rüyada kendisinin cin olduğunu gören kimsenin, hile ve aldatması çok olur.

İslami Tabiri: Evine cinlerden birisinin girip bir şeyler yaptığını gören kimsenin evine sevmediği bir kimse gelip onu zararlandırır veya hırsız girip bir şeyini çalar.

Diyanet Yorumu: Rüyada Cinlerden birisine kuran okumasını öğrettiğini veya cinlerden birisine okuduğu kuran’ı dinlediğini görse, idarecilik, yöneticilik, başkanlık gibi yüksek bir makama ulaşır.

İmamı Nablusi (r.a) diyor ki: Bir cinin kapısına geldiğini gör­se, yapacağı işinde ve yaptığı işte zarara uğrar. Rüyada Cin Görmek, vermiş olduğu bir sözü tutamadığından dolayı veya üzerinde yapması gereken bir adağı­nı yerine getiremediğinden dolayı kendisine isabet edecek bir darlık göreceğine, aşağılanma ve hakarete işarettir.

Rüyada cinle konuşmak hile yapan ve insanları aldatan bir kimseyle münakaşa etmeye, ve tartışma konusunda haksız bulunmaya ve aldatılmaya delalet eder. Rüyada cinle konuşmak bazende elem ve tasaya ve kasvet verici bir duruma maruz kalmaya işarettir.

Rüyada cinle evlenen bir kimse, günaha düşmüş ve gaflette olan biriyle birlikte olmaya ve bazende kafir bir kimseyle olmaya ve ondan zarar görmeye yorumlanır. Rüyada cinle evlenmek genel olarak kafir bir kimse tarafından zarara uğramaya delalet eder.

Rüyada içine cin girmiş birini görmek, o kimseyi tanıyorsanız o kimsenin sıkıntıya düştüğüne ve uğrayacağı bir musibete delalet eder. Eğer kendi içinize cin girdiğini gördüyseniz, bir musibete ve sıkıntıya uğrayacağınız ve bu durumdan dolayı zarar edeceğinize delalet eder.

Rüyada İnsan kılığında cin görmek, çevresinde hileci bir insan olduğuna ve kendisini aldatan bir kimseyle birlikte olacağına ve onunla arkadaşlığını devam ettirdiği sürece zarara uğrayacağına delalet eder.

Cin Görmek Dua Okumak
Rüyada cin gören kimse ve hemen ardından dua okursa, rüya sahibi bir borca girer yada ummadık bir konuda haksızlığa düşüp kendini toparlamak için büyük gayret ve emek sergileyeceğine rüyanız yorumlanır.

Rüyada cin adının geçmesi ve cini görememek, civarında kendisi hakkında kıskançlık ve eleştiri yapan kimselerin var olduğuna işaret eder. Rüyada cin ismini duymak ve işitmek, varlığını anlamak, hilekar ve insanları aldatan bir kimseyle karşılaşmaya tabir olunur.

Rüyada cin saldırısına maruz kalmak, sıkıntıya düşmek, daralmaya ve kazancının azalmasına bir mühlet can sıkıntısı çektikten sonra mücadele ve toparlanma hevesini, gücünü kendinde bulmaya delalet eder.

Rüyada cinleri kovduğunu ve kovaladığını görmek, güçlü ve kudretli sözü her kes tarafından sayılacak ve sevilen bir kimsenin dostluğuna işaret eder. Bazı tabircilere göre, Rüyada cin kovmak bir işte hileyle uğraşan kimseyi fark etmek ve ona haddini bildirmek ile yorumlanır.

Rüyada cinlerin kovaladığını ve cinlerden kaçtığını görmek, art niyetli kimselerin, şerhinden emin olmaya, sorunlu kimselerin çevresinde olduğuna ve haksızlığa uğramaya, kaçan ve kurtulan için ise, dertlerinden feraha çıkmaya ve sorunlarının çözüleceğine delalet eder.

Rüyada bir cini hissetmek ve varlığını duymak, bir konuda borca gireceğine ve bir mala sahip olacağına işaret eder. Rüyada cin hissetmek ve cin görmek, hilekar kimseleri görmeye ve onlar ile konuşmaya işaret eder.

Rüyada Cin padişahı görmek, büyük sorunları olan kimselerin sorunlarının ve dünyalık işlerinin çözülmesine üzüntüden sonra feraha kavuşmaya işaret eder. Bekar için evlenmeye de işaret etmektedir.

dini rüya yorumlarına göre hilekar dünya menfaati için her şeyi yapacak olan düşmana işarettir. Yalnız rüyanızda gördüğünüz cin bir alim bir zat olarak size görünüyor ve zarar vermiyorsa bu da bir istisnadır. Rüyada cin görmek, şerre işaret eden rüya olup sahtekar bir kişiye, iş hayatında hayal kırıklığına uğramaya, kısa süreli yolculuğa çıkmaya, gözü para hırsı bürümüş hırs sahibi bir kimseye, Cin çarptığını görmek faiz yemeye, haram kazanmaya, sihir yapmaya yahut dünyalığını yitirerek üzülüp kederlenmesine delalet eder.

Rüyasında cin olduğunu görmek; rüyayı gören kişi kendi menfaati için çevresine zarar verecektir diye tabir edilir.

Rüyada cinin kapıda durduğunu görmek; rüyayı gören kişinin manevi zarar göreceği yada bulunmuş olduğu bir adağının olduğu ve onu yerine getirmesi istenir.

Rüyada eve cin girdiğini görmek; rüyada kendi evine yada birisinin evine cin girdiğini gören kişinin evine hırsız gireceği ve maddi manevi zarara uğrayacağı yorumlanır.

Rüyada cine kuran okuduğunu görmek; rüyasında bir kişi cine kuran okutur ya da kuran dinletirse makan ve mevkiye kavuşacağına Salih kişi olacağına yorumlanır.

Rüyada cinlerle sohbet etmek; rüyasında cinlerle konuştuğunu gören kişi bu işlerle uğraşan biri ile sohbet edeceğine yorumlanır.

Rüyada cinle evlendiğini görmek; rüyayı gören kimsenin kötü niyetli hilekar bir insanlar aynı ortamda bulunarak ikili ilişkilerini ilerleteceğine, onun aklıyla ve düşünceleriyle hareket ederek çevresinde onu seven dostlarının kalplerini kıracağına, iş hayatı ve sosyal hayatında tüm saygınlığını kaybederek insanların gözünde değersizleşeceğine yorumlanır.

Rüyada cin çarpması görmek; maddi anlamda elinize geçecek olan paraya ve madeni eşyaya yorumlanır. Bu rüyayı gören kimseler büyü, tılsım gibi şeylerle uğraşan kişilerden zarar görerek hayatını olumsuz yönde etkiler. Rüyada cin çarptıktan sonra yere düşmek, haram mal yemeye, faiz işlemeye, kötü niyetli insanlarla bir araya gelmeye yorumlanır.

Rüyada cinle konuştuğunu görmek; rüyayı gören kimsenin yakın zaman da gereksiz bir uğraştan dolayı başının derde girerek sıkıntı yaşayacağına, ailesi ve dostlarıyla kısa süreli kırgınlıklar yaşayarak hanesinde ayrılıkların yaşanacağına delalet eder.

Rüyada içine cin girmiş birini görmek; kişinin huzursuz ve mutsuz olacağına, hastalıklardan ve kötülüklerden kurtulamayarak aksiliklerin yakasını bırakmayacağına, sizin içinize cin girdiğini görmüşseniz aynı sıkıntıların sizde var olup hayatınızın alt üst olacağına, aksiliklerin yakanızı bırakmayacağına yorumlanır.

Not; Cin görmek bazen kara ve denizde yolculuk yapmaya, kapıp kaçırmaya, hırsızlığa, zinaya, içki içmeye, bid’at yerlerine, kiliseye, dükkanlara, güzel sesle türkü veya şarkı söylemeye, zenginliğe ve çalgılara delalet eder. Cinleri görmek hokkabaz ve sihirbazlara delalet eder.

Dini rüya alimlerine göre rüyada cin görmek; dini rüya yorumların da bir kimse rüyasında cin yada peri görmesi dünyevi hayatta maddi ve manevi zararlar göreceğine yorumlanır.

Ünlü rüya alimimiz Seyyid Süleyman ( r.a )’ ya göre rüyada cin görmek; rüyada cin görmek dünya hayatı için hile ve hurdayla bir başka kimselere zarar vermeye yönelen kişi olduğuna yorumlanır. Rüyada cinler Müslüman ve kafirler diye ayrılır sizden iyilik bekleyen doğru yola sürükleyen cin Müslüman cindir. Eğer rüyada gördüğünüz cin sizi hileye yanlışa yönlendiriyorsa kafir cinlerdendir.

Rüyada Cin Görmekle Alakalı Ayrıntılı Tabirler

Rüyada evine cin girdiğini görmek; kötü niyetli düşmanların varlığına

Rüyada yollarda cin görmek; yol kesen eşkıyalara

Rüyada Cami ve ibadethanelerde cin görmek; o alemdeki Müslüman olan cinlere

Rüyada cin çarptığını görmek; faiz yemeye, haram yollarda elde edilen mala, kötü niyetli insanlara, doğruluktan şaşarak harama el uzatmaya

Rüyada cini evinin kapısında durduğunu görmek; kişinin maddi zarara uğrayacak bir işe gireceğine, yahut bekleyen bir adağının varlığına ya da bir eşyaya

Rüyada cine kuran öğretmek ya da kuran dinletmek; yüksek makamlara erişerek devlet erkanında sözü geçen biri olacağına

Rüyada cinle evlendiğini görmek; itaatsiz kötü niyetli biriyle hayatınızı birleştirerek mutsuz bir evlilik yapacaksınız. Bu rüyanın sahibi mülke ehil ve müstahak ise mülke malik, yahut defnedilmiş bir mala nail olur.

Rüyada kendisini cinlerin yere düşürdüğünü görmek; cinlerin dokunuşuna maruz kalarak onlardan zarar göreceğine,

Rüyada Cinlerin meliklerinden biriyle dost olduğunu görmek; cinlerin vesile olduğu kişilerle bir araya gelerek, farklı iş kollarında bir araya geleceklerine yorumlanırken bazen de bu rüya ilim ihsan sahibi olup Kuran’ı öğrenmeye, öğretici görevde yer almaya işaret eder.

Rüyada cinleri zikrettiğimiz yerlerde görmek; yılan,akrep, haşere vb hayvan şekilleriyle görülen cinler insanların rahatsızlık duyarak ibadet yapmamalarına

Rüyada cinlerin yerlerde ve yollarda bulunanlarını görmek; yol kesici kötü niyetli insanlara

Rüyada cinlerin evlerde bulunanlarını görmek; kötü niyetli komşulara, fitne ve fes atlığa

Rüyada cin görmek, dünya işi ve gururu için hilekâr bir kimseye yorumlanır. Gerçekten de hilekar, sahtekar ve size zarar vermek isteyen kötü insanlarla karşılaşa bilirsiniz ve algılarınızı açmaz iseniz, kesinlikle bundan zararlı çıkacağınıza, hayal kırıklığına uğrayacağınıza işaret eder. Aslında rüyalarda bir çok şey “Size zarar vermek isteyen düşman” olarak yorumlanır. Ama “Cin” bu listede en kötüler arasındadır. Yani size yıkıcı-zarar verme potansiyeli en yükseklerdendir. Eğer rüyanızda cin ile cinsel ilişkiye giriyorsanız, az önce belirttiğim, gerçekten size zarar vermek isteyen, hilekar, düzenbaz bir adamın eline hançer verip, sırtınızı dönüyorsunuz demektir. Cinsel ilişki aynı zamanda SIRLARINIZ da demektir. Yanı bu kişiye tüm sırlarınızı da veriyorsunuz demektir. Bu nedenle hem şuanda ki hayatınızda hem de yakın zamanda tanışacağınız insanlara karşı dikkatli olun.

Rüyada cin görmek.(Genel)
Rüyada cin görmek genel olarak 3 şekilde yorumlanır.

1. Gerçek dünyada size zarar vermek isteyen kötü insan(lar)
Gerçekten de hilekar, sahtekar ve size zarar vermek isteyen kötü insanlarla karşılaşa bilirsiniz ve algılarınızı açmaz iseniz, kesinlikle bundan zararlı çıkacağınıza, hayal kırıklığına uğrayacağınıza işaret eder. Aslında rüyalarda bir çok şey “Size zarar vermek isteyen düşman” olarak yorumlanır. Ama “Cin” bu listede en kötüler arasındadır. Yani size yıkıcı-zarar verme potansiyeli en yükseklerdendir. Eğer rüyanızda cin ile cinsel ilişkiye giriyorsanız, az önce belirttiğim, gerçekten size zarar vermek isteyen, hilekar, düzenbaz bir adamın eline hançer verip, sırtınızı dönüyorsunuz demektir. Cinsel ilişki aynı zamanda SIRLARINIZ da demektir. Yanı bu kişiye tüm sırlarınızı da veriyorsunuz demektir. Bu nedenle hem şuanda ki hayatınızda hem de yakın zamanda tanışacağınız insanlara karşı dikkatli olun.

2. Büyü/Size yapılan büyü/karabüyü
Çoğu insan bunun nedenini bilemez, yada yorumlayamaz ama rüyada cin görmek üzerinize yapılmış bir büyüyü ifade edebilir. Rüyada cin görmek kendisine büyü yapılmış insanlarda görülen belirtilerdendir.

3. Cin-Karabasan veya Benzeri Kötü Varlıkların musallat olması
Cin-Karabasan yada benzeri kötü ruhların size musallat olduğuna yorumlanabilir. Böyle durumlarda rüya sahibi sık sık kabuslar görür. Normal insanlardan daha fazla kötü rüya-kabus görür. Bu rüyaları cinlerin gösterdiklerine inanılır çünkü kötü ve insanı olumsuz etkileyen rüyalardır.

Bu kabuslar genelde: Uzun veya kısa boylu insanlar-varlıklar görmek, kan gölünde veya deniz üzerinde yürümek, eski pis harabelerde, bataklıklarda yada tekin olmayan yerlerde gezmek, bazı hayvanlar tarafından korkutulmak, ıssırılmak, parçalatılmak yada bu kötücül hayvanlarla ilişkiye girmek, yada cinler, karabasanlarla cinsel ilişkiye girmek, yerin altına kaçırılmak gibi … şeklinde olur.

Yukarıda da belirttiğim üzere, rüyada butür varlık görüyorsanız, mümkün ise hemen unutmanızda fayda vardır.
Kimi yorumculara göre Rüyada cin görmek, düzenbaz, sözüne güven olmayan hilekar kimseye ve insanları rahatsız eden hayvan veya düşmanların saldırısına uğramaya, uzak bir yolculuğa çıkmaya, günah işlemeye de yorumlanır.

Rüyada cinlerin müslüman ve kafirleri, onların emir ve yasakları, hareketleri ile ayırt edilir.

Şöyle ki; eğer onlardan birisi iyilikle emretmezse, kötülükten nehyetse yahut hayır ile haber verse, o cin müslümandır. Bunların aksini yapan, kafirdir.

Rüyada cinleri görmek, hokkabaz ve sihirbazları da anlatır. İsteklerinizin düşünüzde kendini bir masal öğesiyle açığa vurması. Sınırlı güç.

Rüyada cinler bile kendilerinden daha üstün bir güce karşı sorumludur. Kendi sınırlarınızı bilin ve ona göre davranın.

İbn-i Kesir’e Göre; Rüyada cin gören, zalimlerle uğraşır.

Nabluslu Abdulgani’ye göre; Rüyada cin görmek, geçim sıkıntısı olarak yorumlanır.

Rüyada lambada cin görmek, Hapsedilmiş ve daha üstün bir güç tarafından sınırlanmış olma hissi. Başka bir yoruma göre, içinizde serbest bırakılmayı bekleyen bir güç ya da yetenek.

Rüyada kapısında cin görmek, o kimse zarara uğrar, yahut üzerinde yapması lazım gelen bir nezri (adağı) olduğuna veya ona isabet edecek bir darlık ve zillete yorumlanır.

Rüyada cin ile evlendiğini görmek, itaatsız ve fâsık birisine müptela olur. Bu rüya sahibi mülke ehil ve müstahak ise, mülke kavuşur.

Rüyada cinle sevişmek Rüyada cin olduğunu görmek, rüya sahibi kimsenin hilesi çok olur.

Rüyada içine cin girdiğini görmek, gereksiz endişelerinizden, kaygılarınızdan kurtulmalısınız.

Rüyada içine cin girmiş birini görmek yada rüyada birisinin içine cin girdiğini görmek, rüyada gördüğünüz kişinin bir nedenden dolayı hayatı alt üst olmuştur, bu kişiyi tanıyorsanız, sizden destek bekliyor olabilir.

Rüyada cin ile konuşmak veya rüyada cinle konuştuğunu görmek, arkadaş seçimlerinizi doğru yapmadığınıza, gerçek dostlarınızı kırıp, kaybettiğinize işaret eder.

Rüyada cinle kavga ettiğini görmek, iç dünyanızda büyük sorunlar yaşadığınıza, kafanızın çok karışık olduğuna, iyi kötü ayrımını yapmakta zorlandığınıza işaret eder.

Rüyada evde cin olduğunu görmek, hırsızlığa yorumlanır.

Rüyada cin ile öpüştüğünü görmek, kavgaya, münakaşaya yorumlanır.

Rüyada cinin kuran okuduğunu görmek, mevkisi yüksek bir işe işaret eder.

Rüyada cinleri öldürmek, hayatınızdaki sıkıntıları, dengesizlikleri aştığınıza işaret eder. Bazen bu rüya hilekar ve zalim bir kimseye veya düşmana galip gelmeye yorumlanır. Bazende maddi olarak rahatlamaya, geçim sıkıntısından kurtulmaya yorumlanır.

Rüyada cin çarpması görmek, hayra yorulmaz. Rüya sahibinin kötü huylu, ahlak yoksunu kimselere takılıp, iyi huylarından uzaklaşıp onlar gibi davranacağına, dinden uzaklaşacağına ve günah işleyeceğine işaret eder.

Rüyada cin çarpması görmek yada rüyada kendisine cin çarptığını ve aklı giderek yere yıkıldığını gören kimsenin, faiz ve haram yemesine veya sihir yapmasına ve elinden malı giderek üzülüp kederlenmesine yorumlanır.

Rüyada cinden korkmak, hilekar, üçkağıtçı, oyunları bol bir kimseye işaret eder.

Kimi yorumculara göre Rüyada cinden korktuğunu görmek, çabalarınızın karşılığını alacağınıza, istek ve arzularınızın gerçekleşeceğine yorumlanır.

Rüyada cini çok yakından görüp korkmak, hayal kırıklığına, umduğunuzu bulamayacağınıza işaret eder.

Rüyada cinler tarafından korkutulmak, yaşamınızda yenilik ve güzel değişimler ile feraha ve rahata kavuşmaya işaret eder.

Rüyada cinleri yere düşürdüğünü görmek, rüya sahibi kişi zarara uğrar.

Rüyada cin ile cinsel ilişkiye girmek rüyada cin görmek genel olarak iyi yorumlanmaz. Görmek bile genel olarak hayra yorumlanmaz iken rüyada cin ile ilişkiye girmek haliyle kötüye yorumlanır. Eğer rüyanızda ilk defa cin, yada benzeri kötü-iğrenç bir varlık görüyorsanız çok fazla üstünde durmamakta, fazla konuşmamakta fayda var demektir.

Rüyada cin görüp Ayetel Kürsi okumak, huzursuzlukların son bulacağına, feraha çıkmaya, huzur bulmaya işaret eder.