Rüyada Cami Avlusu Görmek

Rüyada Cami Avlusu Görmek tabiri, Cami Avlusu bereket ve hayırlı bir işe, işaret eder. Rüyada Cami Avlusu görmek ile alakalı tabirler ve yorumlar.
Rüyanın Tabiri : Rüyada Cami Avlusunda Abdest Almak neye işarettir? , Rüyada Cami Avlusunda Oturmak ne demek , Rüyada Cami Avlusunu Süpürmek manası
RÜYADA CAMİ AVLUSU: İbni Kesir ve Nâfl’ (r.a.) demişlerdir ki: Cami Avlusu gören kimse için vereceği fetvalardan halkın istifade etmesine, zenginse malının zekatını vermeye, eğer bekar ise, hayırlı evliliğe, eğer evli ise, evladı olacağına, sâlih ve zikir ehli olduğunun halk arasında yayılmasına işarettir.

Rüyada cami avlusu görmek, rüyayı gören kişinin hayırlı bir insan olduğu şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin işinde başarılı olduğuna ve ailesiyle saadet içinde yaşadığına işaret eder. Rüyayı gören kişinin hanesinde bolluk ve bereket içinde rahat bir yaşam sürdüğü, sağlıklı ve huzurlu olduğu şeklinde yorumlanır. Ayrıca rüya sahibinin kısmetlerinin bolluğuna da işaret eder. Rüya sahibi bekar ise tez vakitte kendisi için hayırlı olacak biriyle tanışacağına yorumlanır. Rüyayı gören kişi evli ise de eşi ile münasebetinin artacağı ve hayırlı bir evlat sahibi olacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Cami Avlusunda Bulunduğunu Görmek
Rüyasında cami avlusunda bulunduğunu gören kişinin uzun zamandır dargın olduğu biriyle barışmasına ya da haber almadığı birinden haber duymasına işaret eden bir rüya olarak tabir edilir. Rüya sahibinin ailesiyle ve dostlarıyla olan ilişkisinin iyi olduğu, çevresindekileri insanlarla uyum içinde yaşadığı şeklinde yorumlanır. Rüyayı gören kişinin cami avlusunda bulunması, onun yardımsever bir insan olduğuna işaret eder. Rüya sahibinin seveninin çok olduğu ve her zaman arandığı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Cami Avlusunda Abdest Aldığını Görmek
Rüyasında cami avlusunda abdest aldığını gören kişinin mal varlığının artacağı şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin işinde başarılı olduğuna ve kazancının artacağına işaret eder. Rüyayı gören kişinin bir aile büyüğünden kalacak olan yüklü mirasa ya da şans oyunlarından kazanacağı ikramiye şeklinde de yorumlanır. Rüya sahibinin hanesinde bolluk ve bereket içinde yaşayacağına işaret eder.

Ayrıca rüyayı gören kişinin dini bütün bir insan olduğu ve doğru yoldan ayrılmayacağı şeklinde de yorumlanır.

Rüyada Cami Avlusunda Dolaştığını Görmek
Rüyasında cami avlusunda dolaştığını gören kişinin yakın zamanda çıkacağı bir yolculuk şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin bir iş nedeniyle ya da akraba ziyareti yapmak için yolculuk yapmasına işaret eder.

Rüyada Cami Avlusunda Oturduğunu Görmek
Rüyasında cami avlusunda oturduğunu gören kişinin bir aile büyüğüne akıl danışacağı şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin bazı önemli kararlar aldığına ve bunları birilerine danışma ihtiyacı duyduğuna işaret eder. Ayrıca rüyayı gören kişinin işlerini büyüteceği ve yeni ortaklık düşüncesi olduğu şeklinde yorumlanır.

Rüyada Cami Avlusunda Cenaze Görmek
Rüyasında cami avlusunda cenaze gören kişinin hayatında olumlu gelişmeler yaşayacağı şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin varsa hastalıklarının şifa bulmasına ya da borçlarını ödemesine işaret eder. Rüya sahibinin beklemediği bir yerden gelecek güzel habere ve dökeceği sevinç gözyaşlarına işaret eder.

Cami Avlusunda Abdest Almak
Rüyada Cami Avlusunda Abdest Almak, fakir ise, zengin olmaya veya mescide hizmet ederek ömrünü Allah’ı zikretmeye ve mescitteki göreve devam ederek yöneticilerle halkı kaynaştırıp onlara ibâdette de­lil, yönetimde yardımcı olmaya, kâfir ise, hidâyete ermeye, takvâ ehlin­de ise, şehit olarak vefat etmeye işaret eder.

Cami Avlusunda Oturmak
Rüyada Cami Avlusunda oturmak, din işleriyle ilgilenmek ve dine yönelmek ile tabir olunur. Rüyada Cami Avlusu görmek veya normal inşaat malzemeleriyle mescit veya câmi inşa ettiğini görmek, cennette kendi için küçük bir saray ya­pılmasına, binâ ve inşada kullanılmayacak şeylerle câmi yaptığını gör­mek, gösteriş için câmi yapıp günah işlemeye, delalet eder.

Cami Avlusunu Süpürmek
Rüyada Cami Avlusu temizlemek, hayır ve berekete, işlerinin artmasına, iyi bir hizmette bulunacak bir işe delalet eder. Rüyada Cami Avlusu Süpürmek, işlerde başarıya ve hayra erişmeye işaret eder.

Cami veya Mescidin Bahçesinde olmak
Rüyada bir mescidin üzerine ça­tı veya kubbe yapıldığını görmek, yetim ve zayıfları himâye etmeye, evvelce bilmediği yeni bir mescitte olduğunu görmek, o sene hacca gidip din yolunda paralarını harcamaya, bir dükkânı mescide çevirdiğini görmek, helâl mal kazanmaya, bir mescidin dükkân olduğunu görmek, he­lal ve haramı birbirine karıştırmaya, veya iki hanımı olmaya yorumlanır.