Rüyada Boşanmak

Rüyada boşanmak, görmek hayırlı işlere vesile değildir. Boşanmak genelde kötü olarak yorumlanmaktadır. Rüyasında boşandığı kişiyi bazı olumsuzluklar ve problemler beklemektedir. Rüyada boşanmayı görmek, rüya sahibi bekar ise ve rüyasında eşini boşadığını gördüyse bulunduğu bir durumu bırakmasına, terk etmesine delalet etmektedir.

Rüya sahibi evli ise maddi sıkıntılara işaret etmektedir. Eğer rüyada geçerli bir sebeple boşanma varsa çiftin zengin olacağına işaret eder. Boşandığı eşine geri döndüğünü görmek ise hasta birinin iyileşmesi anlamına gelmektedir. Boşandıyına üzüldüğünü görmek ise hayatındaki işlerin düzene girmesi, yola koyulması anlamına gelir.

Dini ve islami yorumu nedir? Ebu Sait El Vaiz (r.a) buyurmuştur ki; bu kişi işinden ayrılacak, memursa işinden kovulacaktır. Karısını boşadığını gören bir erkek ise zengin olacaktır. İbn i Sirin (r.a) ise rüyasında karısını boşadığını gören kişinin çevresindeki itibarini kaybedeceğini, evli değilken karısını boşadığını gören erkeğin ise ecelinin yaklaştığını söyler.

Rüyada boşanmak zor günlere, evliliklerde problemlere, ilişkilerde çatırdamaya delalet eder. Rüya sahibi kendini zor günlere hazırlamalıdır. Rüyasında boşandığını gören bir kişinin kafası karışacaktır, kararsızlıklarla sınanacak ve karar vermekte zorlandığı bir sürece girecektir.

Rüyada boşanmak istemek kişinin para sıkıntısından kurtulacağı anlamına gelir. Rüyada boşanmayı istemeyi görmek çok farklı şekillerde yorumlanabilmektedir. Bazı yorumcular maddi sıkıntıların biteceğini söylerken bazı yorumcular ise maddi sıkıntıların yaşanmasının yakın olduğunu ve kişiyi çok zor günlerin beklediğini söylemektedir.

Rüyada boşanmak üzere olmak eşler arasında bir kırgınlık olacağına veya eşlerden birinin ötekine kızgınlık duyacağına işaret eder. Eşler arasındaki bu durumun beklemedikleri bir şekilde son bulacağına delalet eder. Rüyada boşanmak üzere olduğunu gören kişi kul hakkı yemeyen, adaletli davranmaya özen gösteren, insanlara samimi davranan, dürüst bir kişidir.

Rüyada boşanma kararı almak kişinin evliliğinde bazı sorunlar olacak demektir. Bu kişi evli değilse ve sevgilisi varsa sevgilisiyle arasında problemler olacaktır. Boşanma kararı aldığını gören kişinin evliliğinde çatırdamalar olacaktır.

Rüyada boşanma davası görmek kişinin maddiyatta kazanç elde edeceği anlamındadır. Ancak aynı zamanda bu kişi yakın zamanda kendini çaresiz ve yalnız hissedecektir. Rüyada boşandığını gören kişi erkek ise hayatında bazı sürprizlerle karşılaşacağı anlamına gelir.

Rüyada boşanma davası açmak kişi için yakın zamanda önemli kararlar almak gerekebileceğine ancak kişinin kararsızlıklar yaşayacağına delalet eder. Hayırlı şeyler bu kişinin kapısını çalacak olabilir. Bu kişi iş hayatında yeni teklifler alacak olabilir ve bu teklif hayatında büyük değişikler yaratabilir. Bu teklif kendisine şans getirecek ve arkadan birçok teklifin kapısını açacaktır.

Rüyada boşanma haberi almak kadın ve erkek için farklı yorumlanmaktadır. Bu rüyayı gören kişi kadınsa; bu kişinin dürüstlüğü ve güvenilirliğiyle çevresinde bilinen bir kişi olduğu, erkek ise yakın zamanda mutlu bir yuva kurulacağı anlamına gelir.

En Çok Karşılaşılan Boşanma Nedenleri Nelerdir?
Bir çok tutum ve davranış evlilik birliği içerisinde boşanmayı getiren olayları ortaya çıkarabilir. Ülkemizde boşanma nedenleri incelendiğinde son yıllarda en fazla öne sürülen boşanma nedeninin ilgisizlik olduğu görülmektedir. Daha önceki yıllarda aldatma en çok görülen boşanma nedenleri arasında ilk sırada yer alsa da son iki senedir boşanma davası açan kişiler açısından en fazla öne sürülmüş olan boşanma sebebi ilgisizlik olmaktadır. İlgisizlik nedeniyle boşanma davalarını aldatma nedeniyle boşanma, terk nedeniyle boşanma ve aile içi şiddet nedeniyle boşanma davaları izlemektedir.

İlgisizlik Nedeniyle Boşanma
Boşanma nedenleri arasında en fazla görülen durum olan ilgisizlik, evlilik içerisinde farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. İlgisizlik nedeniyle boşanma davası açan bireyler açısından, bu durum, eşlerden birisinin diğer eşe karşı ilgisizlik halini belirtebildiği gibi, eşin çocuklara karşı ilgisizliği, eşin ev işlerine ilgisizliği, eşin evin geçimine karşı ilgisizlik, eşin ailesine ve arkadaşlarına karşı ilgisizlik gibi boşanma nedenleri ile de davalar görülmektedir. İlgisizlik nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin önce sürmeleri gereken hukuki sebep, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma olmalıdır. Boşanma sebepleri içerisinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması durumunda ortak yaşam kurulması taraflardan beklenmeyeceğinden dolayı hakim boşanma yönünde karar verecektir.

Boşanma sebepleri arasında en sık görülen durum olan ilgisizlik nedeniyle boşanma davalarında bireyler. Medeni Kanunun 166. maddesini öne sürerek boşanma dilekçesini bu yönde hazırlayabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken ilgisizlik nedeniyle boşanmalarda etkili bir savunma yaparak hakim nezdinde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kanaati oluşturulmasıdır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma
Aldatma kabaca tarafların birbirlerine olan sadakat yükümlülüğünün yerine getirilmemesi olarak ifade edilebilir. Medeni kanunda yer alan özel boşanma sebepleri arasında yer alan aldatma, evlilik birliğinin sarsılmasına neden olacağından boşanma davalarında öne sürülecek haklı boşanma nedenleri arasında yer alır. Aldatma sonucu boşanma davası açacak kişiler açısından kanun belirli şartları aramaktadır. Aldatma olayının öğrenilmesinden itibaren aldatılan kişi 6 ay içerisinde boşanma davası açmış olmalıdır. Diğer yandan aldatma eyleminin gerçekleşmesi üzerinden 5 yıl geçmiş ise aldatma nedeniyle boşanma davası açma hakkı düşer. Bu iki şartın yerine getirilmediği durumlarda bireyler aldatma nedeniyle boşanma davası açamazlar. Aldatma boşanma nedenleri arasında sıklıkla görülen haklı gerekçelerden birisidir. Burada aldatan birey boşanmayı getiren olaylar üzerinde eşinden daha fazla kusura sahip olacağı için bu eşten nafaka ve tazminat talep edilebilir. Ayrıca aldatma eyleminin gerçekleştiği 3. kişilere de manevi tazminat davası açılması mümkündür. Aldatma nedeniyle boşanma davasında kusurlu olan eş, yani aldatan eşi için ise, nafaka ödenmesi gibi bir durum sözkonusu olmamaktadır. Boşanma davalarında etkili bir savunma yapılması yasal hakların da korunmasını sağlayacağından dolayı bireylere mutlaka uzman bir boşanma avukatı tarafından destek almaları önerilmektedir.

Terk Nedeniyle Boşanma
Terk nedeniyle boşanma da sıklıkla görülen boşanma sebepleri içerisinde yer alır ve boşanma davalarında sıklıkla konu olur. Terk nedeniyle boşanma hususunda bilinmesi gereken, terk ifadesinin ortak yaşam kurulmasını engellemek amacıyla birlikteliği sonlandırmak anlamına geldiğidir. Yani terk nedeniyle boşanmalar sadece eşin evi terk etmesi anlamına gelmez, bunun yanı sıra eşi evden kovma, eşini ailesine bırakma, eşin eve girmesini engelleme, evin kilidini değiştirme, eşten habersiz evden taşınma gibi davranışlar da terk nedeniyle boşanma kapsamında değerlendirilmektedir. Terk nedeniyle boşanma davasının nasıl açıldığı ve terk kapsamı içerisinde yer alan davranışların ne olduğu ile ilgili olarak boşanma sebepleri sitemizdeki “terk nedeniyle boşanma” yazımızı okuyabilirsiniz. Boşanma davası açılırken öne sürülecek boşanma sebepleri birbirinden farklı olacağı gibi bu boşanma sebeplerine bağlı olarak gereken hukuki prosedür de farklı olmaktadır. Bu noktada terk nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin terk olayının gerçekleştiği tarihten sonraki 4. ay eşine ihtar göndermesi gerekir. Eşin ortak yaşamı sürdürmeye yanaşmaması durumunda ise 2 aylık beklemeden sonra terk nedeniyle boşanma davası açılabilir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açacak kişiler açısından şiddetli geçimsizlik hukuki tabiri ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması, genel boşanma sebepleri arasındadır. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açılırken medeni kanunun 166. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılmalıdır. Burada kanun ortak yaşam kurulmasının taraflardan beklenmeyecek şekilde sarsıldığı durumlarda boşanma davası açılabileceğine hükmetmektedir. O nedenle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası bu zeminde yürütülmelidir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açacak bireyler, bu hususta ayrıntılı bilgiyi “şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma” yazımızda edinebilirler. Şiddetli geçimsizlik sıklıkla boşanma davalarına konu olan boşanma sebepleri arasında yer almaktadır.

Hayata Kast Nedeniyle Boşanma
Evlilik içerisinde boşanmayı getiren olaylar arasında en fazla görülen boşanma sebepleri arasında yer alan şiddet unsuru ve şiddetin doğurduğu sonuçlar yer alır. Hayata kast etmek, evlilik içerisinde eşlerden birisinin diğer eşi öldürmeye teşebbüs etmesi olarak ifade edilebilir. Burada hayatına kast edilen birey bu gerekçe ile boşanma davası açabilmektedir. Hayata kast nedeniyle boşanma davası açacak bireyler açısından hakim boşanma davası içerisinde aynı durumun tekrar yaşanmaması adına boşanma davasını daha kısa sürede sonuçlandırabileceği gibi,tekrar hayata kast davranışı yaşanmasın diye, önleyici tedbirler de uygulayabilmektedir. Hayata kast nedeniyle boşanma davalarında önleyici tedbirler, koruma kararı çıkarılması, evden uzaklaştırma cezası verilmesi, hayatına kast edilen kişinin okul ev işyeri gibi yaşamını sürdürdüğü yerlere yaklaşılmasının engellenmesi, hayatına kast edilen eşin ailesi, çocukları ve sosyal çevresine yaklaşılmasının engellenmesi… gibi bir çok önleyici tedbir uygulanabilmektedir.

Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma
Medeni Kanun’da belirtilmiş özel boşanma sebepleri arasında yer alan pek kötü ve ya onur kırıcı davranış evlilik birliğini zedeleyen unsurlardan birisidir. Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası açılabilir. Burada onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası açacak kişiler açısından boşanmaya neden olacak onur kırıcı davranışlar, eşi aşağılama, eşe hakaret etme, eşepsikolojik baskı uygulama, eşi ailesinden ve sosyal ortamlardan soyutlama, eşe karşı fiziksel şiddet uygulama… gibi bir çok durumu ifade etmektedir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma
Akıl hastalığı Medeni Kanun’da yer alan boşanma sebepleri arasında yer alır. Buna göre akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılabilir. Eşlerden birisinin akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açabilmek için ise kanun belirli şartlar aramaktadır. Buna göre akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açmak için akıl hastalığının evlilikten sonra gerçekleşmiş olması gerekir. Diğer yandan akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açabilmek için bu hastalığın evliliğin devamına engel olması ve tedavisinin de mümkün olmaması gerekir. Akıl hastalığının tedavisinin bulunmadığı durumlarda bireyler boşanma davası açabilirler. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açarken bireyler bu hususta öne sürdükleri boşanma sebebini ispat etmeleri gerekir. Bu da eşin akıl hastası olduğuna dair hastane ve ya sağlık kuruluşlarından alınacak olan raporlar ile yapılabilir. Akıl hastalığı raporunda akıl hastalığının tedavisinin mümkün olmadığı belirtilmiş olmalıdır. Akıl hastalığı pek sık karşılaşılan boşanma sebepleri arasında yer almasa da mutlak boşanma nedeni olarak sayılmaktadır.

Boşanma Davalarına Konu Olan Boşanma Sebepleri
Ev İşlerini Yapmama Nedeniyle Boşanma
Medeni kanun her ne kadar evlilik içerisinde eşlerin eşit sorumluluğu bulunmaktadır şeklinde hüküm verse de toplumumuzda ev işlerini yapmak kadının görevi olarak kabul görmektedir. Bu durumda kadının ev işlerini yapmaması boşanma nedeni olarak sayılmaktadır. Boşanma sebepleri arasında yer alan bu hususda bireyler evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açabilirler. Bilinmesi gereken husus ev işlerini yapmama nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için kadının meşru bir neden yokken ev işlerini yapmaktan imtina etmesi gerekir. Yani ortada meşru bir neden yokken kadın ev işlerini yapmaktan kaçınıyor ise boşanma davası açılabilir. Kadının ev işlerini yapmaması için öne sürülebilecek meşru nedenler ise, kadının hasta olması ve hastalığı nedeniyle ev işlerini yapamaması… gibi.

Erkeğin Çalışmaması Boşanma Sebepleri Arasındadır
Evin geçimi toplumumuzda erkeğin görevi olduğundan dolayı her ne kadar Medeni Kanun evlilik içerisinde eşlerin eşit sorumluluğa sahip olduğu konusunda hükmü olsa bile erkeğin çalışmaması boşanma sebepleri arasında yer almaktadır. Bu tür bir davranışda hakimler, erkeğin meşru bir neden olmaksızın çalışmayı reddetmesi durumunda erkeğin çalışmaması nedeniyle boşanma kararı vermektedirler. Burada meşru neden olmaksızın erkeğin çalışmıyor olması gerekir. Yani iş arayan, askerlik hizmeti nedeniyle çalışmaya ara vermiş,malüllük nedeniyle çalışamayan, işten yeni kovulmuş bireylere karşı boşanma davası açılamaz.

Yalan Nedeniyle Boşanma
Evlilik içerisinde güven duygusunu zedeleyecek davranışlar evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olacağından dolayı bu tür tutum ve davranışlar boşanma sebepleri arasında yer almaktadır. Yalan, güven sarsıcı davranış kapsamında değerlendirilmektedir ve taraflardan birisinin evlilik içerisinde yalan söylemesi, bu evliliğin temelinden sarsılmasına ve ortak yaşam kurulamamasına neden olabilecektir. Bu durumda boşanma davası açılabilir.

Güven Sarsıcı Davranış Nedeniyle Boşanma
Güven sarsıcı davranışlar evliliklerin temelinden sarsılmasına neden olan davranışlar arasında yer alır. Medeni Kanun’un 166. maddesine göre ortak yaşam kurulması taraflardan beklenmeyecek ölçüde evliliğin sarsıldığı durumlarda boşanma davası açılabilmektedir. Bu durumda güven sarsıcı davranışlar açılacak olan boşanma davası içerisinde haklı boşanma sebepleri arasında gösterilebilmektedir.

Evliliğe adım atılırken eşler, bir gün evliliğin bitebileceği düşüncesiyle hareket etmemektedirler. Fakat kimi zaman işler istenildiği gibi gitmeyebilir. Taraflar arasında ortak yaşamın kurulmasının imkansız hale geldiği noktalarda, yasal olarak evliliğin sonlandırılabilmesi için boşanma davası açılması gerekir. Bu yazımda sizlere boşanma davaları ve boşanmanın hukuki süreci hakkında bilgiler vereceğim.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Eşlerden birisi veya her iki eş de boşanmayı istediğinde, evlilik ancak hukuki anlamda bir dava açılması ile sonlandırılabilir. Burada merak edilen konulardan birisi de bu davanın nasıl açılacağı ve boşanma davasının nasıl yürütüleceğidir. Boşanma davalarında görevli mahkemeler Aile Mahkemeleri olup taraflardan herhangi birisinin boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapması ile hukuki süreç de başlar. Boşanmalarda dava Aile Mahkemelerinde açılır fakat kimi yerlerde Aile Mahkemesi bulunmadığı için, Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde dava Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür. Davanın açılırken dikkat edilmesi gereken husus, yetkili mahkemede bu davanın açılmasıdır. Eşlerin birlikte ikamet ettikleri yerin bağlı olduğu Aile ya da Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?
Boşanma sürecindeki kişiler açısından bu hususta açılabilecek iki farklı dava türü bulunur. Bunlardan ilki, eşlerin her ikisinin de boşanmayı istediği ve boşanmanın tüm sonuçlarında uzlaştığı anlaşmalı boşanma davası olup, diğer boşanma türü ise eşlerden birisinin boşanmayı istediği ya da her iki eş de boşanmak istese dahi, boşanmanın herhangi bir sonucunda uzlaşamadığı çekişmeli boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanmalar, hukuki prosedürler açısından daha kolay ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılır. Çekişmeli boşanmalarda ise, öne sürülecek boşanma sebebinin ispatı, araştırılması, incelenmesi gibi süreçler yer aldığından dolayı bir çok prosedürün yerine getirilmesi gerekir. Bu da çekişmeli boşanma davalarının ortalama 4 ile 6 celse arasında sonuçlandırılmasına neden olur.

Boşanma Nedenleri Nelerdir?
Boşanma davalarında öne sürülebilecek farklı boşanma nedenleri vardır. Aldatma, terk, akıl hastalığı, haysiyetsiz yaşam sürme, pek kötü veya onur kırıcı davranış.. gibi özel boşanma sebeplerinin yanı sıra evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi genel boşanma nedenleri de Medeni Kanuna göre boşanma sebebi sayılmaktadır. Mahkemeler esas olarak eşler açısından ortak yaşamın kurulup kurulamayacağına bakar. Buna göre evlilik birliğinin sarsıldığı ve taraflardan ortak yaşam kurulmasının beklenmeyeceği noktalarda Hakimler boşanma yönünde karar verirler.

Boşanmanın Sonuçları Nelerdir?
Boşanma yalnızca eşlerin fiziksel olarak birlikte yaşamalarını bitirmek değildir. Boşanma sonucunda maddi ve manevi anlamda bir çok konuda eşlerin ayırmaları gereken hususlardır. Boşanma sonrası çocuğun velayeti, mal paylaşımının yapılması, tazminat ve nafaka ödenmesi gibi maddi ve manevi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. O nedenle boşanmanın hukuki süreci her iki eş için de doğru bir şekilde yürütülmelidir. Aksi halde boşanmanın yukarıda saydığım sonuçlarında hak kaybı yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Boşanmada Velayet Nasıl Verilir?
Boşanmalarda eşler arasında uzlaşmazlık konusu olan ana nedenlerden birisi de müşerek çocuğun boşanmadan sonraki durumudur. Boşanmada velayeti her iki taraf da almak isteyebilir. Böylesi bir durumda boşanacak olan çiftlerin bu isteği hakim tarafından bir takım incelemeler sonucu belirlenir. Boşanmalarda velayet belirlenirken hakim, çocuğun menfaatlerini göz önüne almaktadır. Anne veya babadan hangisinin çocuğa daha iyi bir gelecek sağlayacağı incelendikten sonra çocuk eşlerden birisine verilir. Diğer eş ile de çocuğun kişisel ilişkisi tahsis edilir. Yani velayeti almayan tarafın çocuğu hangi sürelerde ve hangi şartlar altında görebileceği hakim tarafından belirlenir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?
Boşanmalarda eşler anlaşmalı olarak boşanmak istemeleri durumunda protokol içerisinde mal paylaşımının nasıl olacağına karar verirler. Hakim anlaşmalı boşanmalarda mal paylaşımına, eşlerin beyan ettikleri şartlar üzerinden paylaşımı yapar. Çekişmeli boşanmalarda ise eşlerin hangi mal rejimini seçtiklerine göre mal paylaşımı değişiklik göstermektedir. 2002 yılından sonraki evliliklerde yasal mal rejimi “edinilmiş mallara katılma rejimi” olup eşlerin aksi bir mal rejimi seçmemiş olmaları durumunda edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. 2002’den önceki evliliklerde ise mal ayrılığı rejimi vardır ve her mal sahibi olan kişinin sayılır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde ise kişisel mallar hariç tüm mallar ortaktır ve her iki eş de mallar üzerinde hak sahibidir.

Boşanmada Nafaka Nasıl Belirlenir?
Boşanmalarda 3 farklı nafaka türü bulunur. Bunlardan ilki, dava süresince alınacak olan tedbir nafakasıdır. Diğer iki nafaka türü ise dava sonuçlandıktan sonra alınan iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasıdır. İştirak nafakası diğer adıyla çocuk bakım nafakası, çocuğun velayetini alan eşe, çocuğun masraflarının karşılanması amacıyla ödenir. Yoksulluk nafakası, boşanmayı getiren hususlarda eşinden daha az kusura sahip olan eşe, hayat standardında yaşanıcak olan düşüş nedeniyle ödenir.

Boşanmalarda Tazminat Nasıl Alınır?
Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki farklı tazminat türü talep edilebilir. Manevi tazminatta, boşanma nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan kişi bu tazminat türünü talep edebilir. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davalarında aldatılan kişi kişilik haklarının zedelenmesi nedeniyle bu mağduriyetinin giderilmesi adına manevi tazminat talep edebilir. Maddi tazminatta ise, boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha az kusura sahip kişi, eşinden maddi tazminat talep edebilmektedir.

Boşanmak İstiyorum Ne Yapmalıyım?
Boşanmak isteyen bireyler, öncelikle eşleri ile boşanma konusunda iletişime geçip hukuki sürecin nasıl yürütüleceği hususunda emin olmalıdırlar. Hukuki süreç bu aşamada iki şekilde yürütülebilir. Birincisi anlaşmalı boşanma ikincisi ise çekişmeli boşanma davası açılarak sürecin nasıl ilerleyeceği belirlenmelidir. Sonrasında uzman bir boşanma avukatı tarafından boşanma davası hakkında bilgi edinerek izleyeceği yolu öğrenebilir.

Boşanmalarda Avukat Tutmak Zorunlu mudur?
Hayır, boşanmak için avukat tutulması gibi bir zorunluluk yoktur. Lakin her iki taraf açısından da korumaları gereken hakları vardır. Çocuğun velayeti, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi hususlarda olası bir hak kaybı karşısında tutacağınız boşanma avukatı sizin haklarınızın doğru bir şekilde savunulmasını sağlar.